« 2Sam 3:3 2 Księga Samuela 3:4 2Sam 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A czwarty Adonias, syn Aggith: i piąty Saphathia, syn Abitab.
2.GDAŃSKA.1881A czwarty Adonijasz, syn Hagity, a piąty Sefatyjasz, syn Abitali;
3.GDAŃSKA.2017Czwartym był Adoniasz, syn Chaggity, piątym – Szefatiasz, syn Abitali;
4.CYLKOWCzwartym Adonija, syn Haggity, piątym Szefatja, syn Abitali.
5.KRUSZYŃSKIczwartym Adonija, syn Haggith; piąty Szefatja, syn Abital;
6.TYSIĄCL.WYD5czwarty był Adoniasz, syn Chaggity, piąty zaś - Szefatiasz, syn Abitali;
7.BRYTYJKACzwartym Adoniasz, syn Chaggity, piątym Szefatia, syn Abitali,
8.POZNAŃSKAczwartym - Adonija, syn Chaggit; piątym - Szefatia, syn Abitali;
9.WARSZ.PRASKAczwarty nazywał się Adoniasz, a jego matka miała na imię Chagitta; Szefatiasz przyszedł na świat jako piąty i był synem Abitali;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czwartym Adonija, syn Haggity; piątym Szefatja, syn Abitali.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITczwarty Adoniasz, syn Chaggit, piąty Szefatiasz, syn Abital,