« Psal 73:28 Księga Psalmów 74:1 Psal 74:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(73:1) Czemu jeś, Boże, odpędził do końca? Rozgniewało sie rosierdzie twoje na owce pastwy twojej?
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Dawidow (sic!). (73:1) Przecz jeś, Boże, odpędził do końca? Rozgniewało sie rosierdzie twoje na owce pastwy twojej?
3.WUJEK.1923Wyrozumienia Asaphowi. Przeczżeś, Boże, odegnał nas do końca? rozgniewała się zapalczywość twoja na owce pastwiska twego?
4.GDAŃSKA.1881Pieśń wyuczająca, podana Asafowi. Przeczżeś nas, o Boże! do końca odrzucił? Przeczże się rozpaliła zapalczywość twoja przeciwko owcom pastwiska twego?
5.GDAŃSKA.2017Pieśń pouczająca. Asafa. Boże, dlaczego odrzuciłeś nas na zawsze? Czemu płonie twój gniew przeciwko owcom twego pastwiska?
6.PS.BYCZ.1854Śpiéw Asafa. Czemuż, o-Boże! opuściłeś nas całkiem? czemu dymi-się, gniéw-Twój, przeciw-trzodzie pastwiska-Twego?
7.GÖTZE.1937Pouczenie Asafa. BOŻE, dlaczego odrzuciłeś na zawsze, i rozpalił się gniew Twój przeciwko stadu pastwiska Twego?
8.CYLKOWDumanie Asafa. Czemużeś, Panie, porzucił zupełnie, pała gniew Twój przeciw trzodzie pastwiska Twojego.
9.KRUSZYŃSKIKu wyrozumieniu. (Psalm) Asafa. Dlaczego, o Boże, odrzuciłeś nas do końca? dlaczego zapalił się gniew Twój na owce pastwiska Twego?
10.ASZKENAZYAsafa (śpiew) ku wyrozumieniu. Czemu Boże poniechałeś, - czyż na zawsze kurzyć się będzie gniew Twój w trzodę Twojego pastwiska?
11.SZERUDAPieśń pouczająca Asafa. Czemużeś nas, Boże, na zawsze odrzucił, czemu sroży się gniew Twój na owce pastwiska Twego?
12.TYSIĄCL.WYD1(73:1) Maskil. Asafowy. Dlaczegoś, Boże, odrzucił na wieki, płoniesz gniewem przeciw owcom Twojego pastwiska?
13.TYSIĄCL.WYD5Pieśń pouczająca. Asafowy. Dlaczego, Boże, wciąż stoisz daleko, płoniesz gniewem przeciw owcom z Twojego pastwiska?
14.BRYTYJKAPieśń pouczająca. Asafowy. Dlaczego nas, Boże, na zawsze odrzuciłeś? Czemu sroży się gniew twój na owce pastwiska twojego?
15.POZNAŃSKAPieśń pouczająca Asafa. Czemuś [nas], Boże, odrzucił na zawsze i pałasz gniewem przeciw trzodzie Twego pastwiska?
16.WARSZ.PRASKAPieśń pouczająca Asafa. O Boże, dlaczego nas odrzuciłeś na wieki? Dlaczego zapłonąłeś gniewem przeciwko owcom Twojego pastwiska?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dumanie Asafa. Czemu nas, Boże, nieustannie porzucasz, a Twój gniew pała przeciw trzodzie Twojego pastwiska?
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPieśń pouczająca. Asafowa. Dlaczego nas, Boże, odrzuciłeś na zawsze? Dlaczego tli się Twój gniew na owce Twego pastwiska?
19.TOR.PRZ.Pieśń pouczająca. Psalm Asafa. (74:1) Boże, dlaczego odrzuciłeś nas na zawsze? Dlaczego Twój gniew bucha jak dym przeciwko owcom Twojego pastwiska?