« Psal 74:9 Księga Psalmów 74:10 Psal 74:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(73:11) I dokąd, Boże, łajać będzie nieprzyjaciel? Draźni przeciwnik imię twoje do końca?
2.PS.PUŁAWSKI(73:11) A dokądże, Boże, będzie łajać nieprzyjaciel? Draźni przeciwnik imię twoje na wieki?
3.WUJEK.1923Dokądże, Boże, nieprzyjaciel urągać będzie? draźni przeciwnik imię twe do końca?
4.GDAŃSKA.1881Dokądże, o Boże! przeciwnik będzie urągać? izali nieprzyjaciel będzie bluźnił imię twoje aż na wieki?
5.GDAŃSKA.2017Jak długo, Boże, przeciwnik będzie urągać? Czy wróg będzie wiecznie bluźnił przeciwko twemu imieniu?
6.PS.BYCZ.1854Do-pókiż, o-Boże! będzie-znieważał przeciwnik? będzieli-wzgardzał wróg, Imieniem-Twojém, na-zawsze?
7.GÖTZE.1937Dopóki, o Boże, gnębiciel ma szydzić? Czy wróg imieniem Twojem ma zawsze gardzić?
8.CYLKOWDopókiż Panie urągać będzie ciemięzca, lżyć będzie wróg imię Twoje bezustannie?
9.KRUSZYŃSKIDokądże, o Boże, przeciwnik będzie urągał? Czy na wieki nieprzyjaciel będzie wyśmiewał imię Twoje?
10.ASZKENAZYDopokąd o Boże lżyć będzie ciemiężca, bluźnić będzie wróg imieniu Twemu na zawsze?
11.SZERUDAJak długo, Boże, wróg będzie urągał? Czyż nieprzyjaciel będzie wiecznie bluźnił imieniu Twemu?
12.TYSIĄCL.WYD1(73:10) Dokąd, Boże, będzie urągał nieprzyjaciel? Czy zawsze będzie bluźnił przeciwnik Twojemu imieniu?
13.TYSIĄCL.WYD5jak długo, Boże, będzie urągał nieprzyjaciel? Czy wróg zawsze już będzie bluźnił Twemu imieniu?
14.BRYTYJKAJak długo, Boże, wróg będzie urągał? Czyż nieprzyjaciel wiecznie będzie bezcześcił twe imię?
15.POZNAŃSKADopókiż, Boże, będzie lżył ciemięzca, czyż nieprzyjaciel nieustannie będzie urągał Twojemu Imieniu?
16.WARSZ.PRASKAJak długo, o Boże, będzie nas uciskał złoczyńca? Czy zawsze wolno będzie wrogom bezcześcić Twe Imię?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dokąd, Boże, będzie urągał ciemięzca, dopóki wróg będzie lżył bezustannie Twoje Imię?
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJak długo, Boże, przeciwnik będzie Ci urągał? Czy wróg będzie bezcześcił Twoje imię na zawsze?
19.TOR.PRZ.Jak długo, Boże, przeciwnik będzie urągał? Czy wróg będzie wiecznie pogardzał Twoim imieniem?