« Psal 74:14 Księga Psalmów 74:15 Psal 74:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(73:16) Ty roztargł jeś studnie i strumie❬nie❭, ty posuszył jeś rzeki Etan.
2.PS.PUŁAWSKI(73:16) Ty jeś roztargł studnie i strumienie, ty jeś posuszył rzeki Etan.
3.WUJEK.1923Tyś przerwał źródła i potoki: tyś wysuszył rzeki Ethan.
4.GDAŃSKA.1881Tyś przerwał źródła i potoki; tyś osuszył rzeki bystre.
5.GDAŃSKA.2017Ty rozszczepiłeś źródła i potoki, ty osuszyłeś potężne rzeki.
6.PS.BYCZ.1854Tyś przecinał źródła, i-potoki; Tyś wysuszał rzéki wielkie.
7.GÖTZE.1937Tyś kazał źródłom i strumieniom wytryskiwać, nieustannie płynące rzeki Tyś wysuszył.
8.CYLKOWTyś roztworzył źródła i potoki; Tyś osuszył strumienie bystre.
9.KRUSZYŃSKITyś przerwał źródła i potoki, Tyś osuszył rzeki bystre.
10.ASZKENAZYTy rozszczepiłeś źródło i strumień, Tyś wysuszył rzeki potężne.
11.SZERUDANa Twój rozkaz wytrysnęło źródło i potok, Tyś osuszył rzeki trwałe.
12.TYSIĄCL.WYD1(73:15) Tyś wyprowadził źródła i strumienie; Tyś rzeki obfite wysuszył.
13.TYSIĄCL.WYD5Ty otworzyłeś źródła i strumienie; Ty wysuszyłeś rzeki stale płynące.
14.BRYTYJKATy sprawiłeś, że wytrysnęło źródło i potoki, Tyś osuszył rzeki potężne.
15.POZNAŃSKATyś kazał wytrysnąć źródłom i potokom, Ty wysuszyłeś nieustannie płynące rzeki.
16.WARSZ.PRASKATy kazałeś popłynąć źródłom i strumieniom i wysuszałeś rzeki, które zawsze płynęły.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ty otworzyłeś źródła i potoki; Ty osuszyłeś bystre strumienie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTy rozłupałeś skałę, by uwolnić źródło i potok, Ty osuszyłeś całoroczne rzeki.
19.TOR.PRZ.Ty rozłupałeś przejście dla źródła i potoku, Ty osuszyłeś rzeki ciągle płynące .