« Psal 74:16 Księga Psalmów 74:17 Psal 74:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(73:18) Ty jeś uczynił wszystki kraje ziemie, lato i wiosnę ty jeś stworzył je.
2.PS.PUŁAWSKI(73:18) Ty jeś uczynił wszytki kraje ziemskie, lato i wiosnę ty jeś stworzył je.
3.WUJEK.1923Tyś uczynił wszystkie granice ziemie: lato i wiosnę, tyś je sprawił.
4.GDAŃSKA.1881Tyś założył wszystkie granice ziemi; lato i zimę tyś sprawił.
5.GDAŃSKA.2017Ty wyznaczyłeś wszystkie granice ziemi, ty ustanowiłeś lato i zimę.
6.PS.BYCZ.1854Tyś oznaczył wsze granice ziemi; lato, i-zimę, Ty, utworzyłeś-je.
7.GÖTZE.1937Tyś ustanowił wszystkie granice ziemi; lato i zimę Tyś utworzył.
8.CYLKOWTyś utwierdził wszystkie granice ziemi; lato i zimę, Tyś stworzył je.
9.KRUSZYŃSKITyś założył wszystkie granice ziemi - lato i zimę Tyś uczynił.
10.ASZKENAZYTy ustawiłeś wszystkie ziemi granice, lato i zimę, Tyś je ukształtował.
11.SZERUDATyś ustalił wszystkie granice ziemi; Tyś stworzył lato i zimę.
12.TYSIĄCL.WYD1(73:17) Tyś ustanowił wszystkie krańce ziemi; Ty utworzyłeś lato i zimę.
13.TYSIĄCL.WYD5Ty ustanowiłeś wszystkie granice ziemi; lato i zimę Ty obmyśliłeś.
14.BRYTYJKATyś ustalił wszystkie granice ziemi; Tyś ukształtował lato i zimę.
15.POZNAŃSKATy ustaliłeś wszystkie granice ziemi, Tyś ustanowił lato i zimę.
16.WARSZ.PRASKATy wyznaczyłeś granice ziemi, Ty stworzyłeś i lato i zimę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ty utwierdziłeś wszystkie granice ziemi; lato i zimę – Ty je stworzyłeś.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTy pozakreślałeś granice całej ziemi, Ty zaplanowałeś i lato, i zimę.
19.TOR.PRZ.Ty wyznaczyłeś wszystkie granice ziemi, Ty zaplanowałeś lato i zimę.