« Psal 74:1 Księga Psalmów 74:2 Psal 74:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(73:2) Pamięcien bądź sebrania twego, jeż jeś osiadł od początka. (73:3) Odkupił jeś pręt dziedzistwa twego, gora Syjon, na jejżeś przebywał w niej.
2.PS.PUŁAWSKI(73:2) Pamiętaj sebrania ❬twego❭, jeż osiadł jeś od początka. (73:3) Odkupił jeś pręt dziedzictwa twego, gora Syjon, na jej jeś przebywał w niej.
3.WUJEK.1923Wspomnij na zgromadzenie twoje, któreś posiadł od początku: odkupiłeś pręt dziedzictwa twego, górę Syon, na któréjeś mieszkał.
4.GDAŃSKA.1881Wspomnij na zgromadzenie twoje, któreś sobie zdawna nabył i odkupił, na pręt dziedzictwa twego, na tę górę Syon, na której mieszkasz.
5.GDAŃSKA.2017Wspomnij na swoje zgromadzenie, które dawno nabyłeś; na szczep twego dziedzictwa, który odkupiłeś; na górę Syjon, na której mieszkasz.
6.PS.BYCZ.1854Pamiętaj o rzeszy-Twéj, którąś nabył niegdyś, i odkupił; o rodzinie dziedzictwa-Twego, o górze Syonu owego, coś mieszkał-był na-niéj.
7.GÖTZE.1937Wspomnij zgromadzenie Swoje, które pozyskałeś od wieków, wykupiłeś je jako dziedzictwo! tę górę Syjon, na której zamieszkałeś.
8.CYLKOWWspomnij na zgromadzenie Twoje, które zjednałeś sobie niegdyś, które wyswobodziłeś jako szczep dziedzictwa Twego; na górę tę Cyonu na któréj spoczywałeś.
9.KRUSZYŃSKIWspomnij na zgromadzenie Twoje, któreś z dawna nabył, odkupił, na pręt dziedzictwa Twego - na tę górę Sjon, na której mieszkasz!
10.ASZKENAZYWspomnij Twą gromadę, co ją ongi nabyłeś. zbawiłeś, pień dziedzictwa Twego, górę Syonu. w którejś się oto osiedlił.
11.SZERUDAPamiętaj o swojej gromadce, którą sobie dawno nabyłeś, wykupiłeś ją, by była rodem dziedzictwa Twego, pamiętaj o górze Syjon, na której mieszkasz!
12.TYSIĄCL.WYD1(73:2) Pomnij na Twą społeczność, którąś od dawna założył, na pokolenie, które sobie na własność nabyłeś, na górę Syjon, gdzie założyłeś sobie siedzibę.
13.TYSIĄCL.WYD5Pomnij na Twoją społeczność, którą dawno nabyłeś, na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie, na górę Syjon, gdzie założyłeś sobie siedzibę.
14.BRYTYJKAPamiętaj o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś, Wykupiłeś jako szczep dziedzictwa twego, Pamiętaj o górze Syjon, na której mieszkasz!
15.POZNAŃSKAPomnij na Twoją społeczność, którą nabyłeś dla siebie od początku, na szczep, któryś wykupił, aby stał się Twoim dziedzictwem, na górę Syjon, którą uczyniłeś Twą siedzibą!
16.WARSZ.PRASKAWspomnij na lud, który kiedyś sobie wybrałeś i kupiłeś jako ród na własność dla siebie na górę Syjon, gdzie też zechciałeś zamieszkać.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wspomnij na Twoje zgromadzenie, które niegdyś sobie zjednałeś, i które wyzwoliłeś jako szczep Twojego dziedzictwa; na górę Cyon, na której spoczywałeś.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWspomnij swoją gromadkę, którą już dawno nabyłeś, Wykupiłeś berło swojego dziedzictwa, Górę Syjon, na której osiadłeś.
19.TOR.PRZ.Wspomnij na swoje zgromadzenie, które dawno nabyłeś; na ród Twojego dziedzictwa, który wykupiłeś na własność; na górę Syjon, na której mieszkasz.