« Psal 74:22 Księga Psalmów 74:23 Psal 75:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(73:24) Nie zapominaj głosow nieprzyjacielow twojich, pycha jich, jiż są cie nienaźrzeli, wstępuje zawżdy.
2.PS.PUŁAWSKI(73:24) Nie zapominaj głosow nieprzyjacielow twych, pycha tych, jiż nienaźrzeli cie, wyszszy sie zawżdy.
3.WUJEK.1923Nie zapominaj głosów nieprzyjaciół twoich: pycha tych, którzy cię nienawidzą, ku górze idzie zawsze.
4.GDAŃSKA.1881Nie zapominajże wykrzykania nieprzyjaciół twoich, i huku tych, co przeciwko tobie powstawają, który się ustawicznie sili.
5.GDAŃSKA.2017Nie zapominaj krzyku twoich wrogów, wciąż rosnącej wrzawy tych, którzy powstają przeciwko tobie.
6.PS.BYCZ.1854Niezapominaj krzyku wrogów-Twych; wrzawy przeciwników-Twoich, wznoszącéj-się ciągle.
7.GÖTZE.1937Nie zapomnij głosu przeciwników Twoich, huku powstających przeciwko Tobie, który się stale wznosi!
8.CYLKOWNie zapominaj okrzyku nieprzyjaciół Twoich; wrzawy przeciwników Twoich, która wznosi się ustawicznie.
9.KRUSZYŃSKINie zapominaj o głosie nieprzyjaciół Twoich, o pysze tych, co przeciwko Tobie powstają.
10.ASZKENAZYNie zapominaj głosu Twych napastników, huczącej fali powstających na Cię, która wciąż się podnosi,
11.SZERUDANie zapomnij krzyku wrogów swoich, wrzawy przeciwników swoich, która ustawicznie się podnosi!
12.TYSIĄCL.WYD1(73:23) Nie zapomnij o głosach Twoich przeciwników; zgiełk powstających na Ciebie zawsze się podnosi.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie zapomnij wrzasku Twoich przeciwników; stale się podnosi zgiełk powstających przeciw Tobie.
14.BRYTYJKANie zapomnij krzyku wrogów swoich, Wrzawy swych przeciwników, która ustawicznie się wzmaga.
15.POZNAŃSKANie zapominaj o krzyku Twoich wrogów, o wciąż rosnącej wrzawie Twoich przeciwników.
16.WARSZ.PRASKANie bądź obojętny na wrzask Twoich wrogów, na zgiełk podnoszony przez Twych przeciwników.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie zapominaj okrzyku Twoich wrogów, wrzawy Twych przeciwników, która się ustawicznie wznosi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zapomnij głosu Twoich przeciwników, Nieustannej wrzawy ludzi Powstających przeciwko Tobie.
19.TOR.PRZ.Nie zapominaj głosu Twoich przeciwników, nieustannie rosnącego w siłę ryku powstających przeciwko Tobie.