« Psal 74:2 Księga Psalmów 74:3 Psal 74:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(73:4) Wzniesi ręce twoje w pychy jich do końca! Kielko zgłobił sie jest nieprzyjaciel w świętem!
2.PS.PUŁAWSKI(73:4) 4.Wzniesi ręce twoje w pychy jich do końca! Kielko wzgłobił sie jest nieprzyjaciel w świętym!
3.WUJEK.1923Podnieś ręce twoje na pychy ich, na koniec: jako wiele nabroił nieprzyjaciel w świątnicy.
4.GDAŃSKA.1881Pospieszże się na srogie popustoszenie; a jako wszystko poburzył nieprzyjaciel w świątnicy!
5.GDAŃSKA.2017Pospiesz na miejsce ciągłych spustoszeń; o, jak wróg zburzył wszystko w świątyni!
6.PS.BYCZ.1854Wznieś kroki-Twe, ku-zwaliskom wieczystem; wszystko złé-wyrządził nieprzyjaciel w-świątyni.
7.GÖTZE.1937Skieruj kroki Swoje wzwyż na wieczne gruzy! Wszystko w świątyni zniszczył wróg.
8.CYLKOWPospiesz ku ruinom zupełnym; wszystko poburzył wróg w świątyni.
9.KRUSZYŃSKIPodnieś stopy swe na miejsca stale zniszczone; nieprzyjaciel wszystko zburzył w świątyni.
10.ASZKENAZYPodnieś kroki Twe, by na wieczne spustoszenie podać wszystko to, co wróg napsuł w świętości.
11.SZERUDASkieruj kroki swoje ku wiecznym ruinom: wróg wszystko zniszczył w świątyni!
12.TYSIĄCL.WYD1(73:3) Skieruj Twe kroki ku ruinom, którym nie ma końca: nieprzyjaciel wszystko spustoszył w świątyni.
13.TYSIĄCL.WYD5Skieruj Twe kroki ku ruinom bez końca: nieprzyjaciel wszystko spustoszył w świątyni.
14.BRYTYJKASkieruj kroki swoje ku ruinom, które od dawna leżą: Wróg wszystko spustoszył w świątyni!
15.POZNAŃSKASkieruj swe kroki ku niekończącym się ruinom: nieprzyjaciel wszystko poburzył w Świątyni.
16.WARSZ.PRASKASkieruj Twe kroki w stronę wielkich ruin wrogowie spustoszyli cały Twój przybytek.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pospiesz ku zupełnym ruinom; gdyż wróg wszystko poburzył w Świątyni.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSkieruj swoje kroki ku zupełnym ruinom, Bo wróg wszystko już zniszczył w świątyni!
19.TOR.PRZ.Skieruj swoje kroki do miejsca ciągłych ruin. Wróg zniszczył wszystko w świątyni!