« Psal 74:4 Księga Psalmów 74:5 Psal 74:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(73:7a) Jako w lesiech drew siekirami wyrąbili drzwi jego,
2.PS.PUŁAWSKI(73:7a) Jako w lesie drzewnem siekirami wyrąbali drzwi jego,
3.WUJEK.1923A nie poznali, jako na wyjściu na wierzch, jako w lesie drzew siekierami:
4.GDAŃSKA.1881Za rycerza miano tego, który się z wysoka z siekierą zanosił, rąbiąc drzewo wiązania jego.
5.GDAŃSKA.2017Za sławnego uważano tego, który wznosił wysoko siekierę na gęste drzewo.
6.PS.BYCZ.1854Wiadomoć-to, jak zanoszenié-się w-górę, na-zaplątané drzewo, toporów.
7.GÖTZE.1937Mają wygląd tego, który siekierę podnosi w gęstwinie leśnej.
8.CYLKOWDał się poznać, gdy zmierzał w górę lasem toporzysk.
9.KRUSZYŃSKIOkazywali się jako z góry zstępujący; jako przykładający siekierę do zarośli leśnych,
10.ASZKENAZYJawnem się stanie, jako gdy kto wzniesie ku górze w kępinie drzewnej siekiery.
11.SZERUDAByło tak, jak gdyby ktoś podnosił w górę siekierę w gęstwinie lasu.
12.TYSIĄCL.WYD1(73:5) Podobni są do tych, co siekierą wywijają w gąszczu,
13.TYSIĄCL.WYD5Wyglądali jak ci, co wznoszą wysoko siekiery wśród gąszczów.
14.BRYTYJKAWidać, jak się podnoszą w górę siekiery, Niby w gęstwinie leśnej.
15.POZNAŃSKAPodobni do tych, którzy wznoszą w górę siekiery w gęstym lesie,
16.WARSZ.PRASKASą jak ci, co w leśnym gąszczu wysoko podnoszą siekiery.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wróg dał się poznać, gdy zmierzał w górę z gęstwiną toporów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzypominali ludzi wznoszących topory, Aby uderzyć w pnie drzew -
19.TOR.PRZ.Można było dostrzec jak wznoszono wysoko topory w gęstwinie drzew .