« Psal 104:35 Księga Psalmów 105:1 Psal 105:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(104:1) Spowiedajcie sie Gospodnu i wzywajcie jimię jego, przepowiedajcie miedzy pogany działa jego!
2.PS.PUŁAWSKIDawid. (104:1) Chwalcie Gospodna i wzywajcie imię jego, powiadajcie miedzy pogany działa jego!
3.WUJEK.1923Alleluja. Wyznawajcie Panu, i wzywajcie imienia jego, opowiadajcie między pogany sprawy jego.
4.GDAŃSKA.1881Wysławiajcie Pana; ogłaszajcie imię jego; opowiadajcie między narodami sprawy jego.
5.GDAŃSKA.2017Wysławiajcie PANA, wzywajcie jego imienia, opowiadajcie jego dzieła wśród narodów.
6.PS.BYCZ.1854Dziękujcie Panu, wołajcie do-Imienia-Jego, oznajmiajcie, między-ludami czyny-Jego.
7.GÖTZE.1937DZIĘKUJCIE Panu, wzywajcie imię Jego, oznajmiajcie czyny Jego wśród ludów!
8.CYLKOWChwalcie Boga, wołajcie w imię Jego, głoście między ludami dzieła Jego.
9.KRUSZYŃSKIWysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, opowiadajcie wśród narodów o sprawach Jego.
10.ASZKENAZYHołd złóżcie Jehowie, Jego wołajcie imieniem, zwiastujcie między narodami potężne Jego czyny.
11.SZERUDAWysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, głoście narodom czyny Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(104:1) Sławcie Pana, wołajcie ku czci Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów.
13.TYSIĄCL.WYD5Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów!
14.BRYTYJKAWysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, Głoście narodom czyny jego!
15.POZNAŃSKADziękujcie Jahwe! Wysławiajcie Imię Jego, rozgłaszajcie wśród narodów Jego dzieła.
16.WARSZ.PRASKADzięki składajcie Panu, Imienia Jego wzywajcie! Ogłaszajcie wśród narodów Jego sławne dzieła!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chwalcie WIEKUISTEGO, wołajcie Jego Imię, głoście pomiędzy ludźmi Jego dzieła.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWysławiajcie PANA! Wzywajcie Jego imienia! Głoście wśród ludów Jego dzieła!
19.TOR.PRZ.Wysławiajcie Jhwh, wzywajcie Jego imienia, oznajmiajcie Jego dzieła wśród narodów!