« Psal 105:18 Księga Psalmów 105:19 Psal 105:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(104:18b) aliż przyszło słowo jego, (104:19a) słowa boża zażgła ji.
2.PS.PUŁAWSKI(104:18b) aliż przyszło słowo jego, (104:19a) mołwa boża zażgła ji.
3.WUJEK.1923Aż przyszło słowo jego: mówienie Pańskie zapaliło go.
4.GDAŃSKA.1881Aż do onego czasu, gdy się o nim wzmianka stała; mowa Pańska doświadczała go.
5.GDAŃSKA.2017Aż do tego czasu, gdy jego słowo się spełniło, słowo PANA doświadczało go.
6.PS.BYCZ.1854Aż-do czasu zdarzenia-się przepowiedni-jego, słowo Pana, doświadczało-go.
7.GÖTZE.1937Aż do czasu, gdy słowo jego się sprawdziło i mowa Pańska jego wypławiła.
8.CYLKOWDo chwili spełnienia słowa jego; wyrok Boga oczyścił go.
9.KRUSZYŃSKIAż do czasu, gdy nadeszło słowo o nim, mowa Pańska doświadczała go.
10.ASZKENAZYAż do czasu, kiedy przyszło słowo Jego, powiedzenie Jehowy go oczyściło.
11.SZERUDAAż do czasu, gdy się spełniło Słowo Jego, wyrok Pana usprawiedliwił go.
12.TYSIĄCL.WYD1(104:19) aż się spełniła jego przepowiednia i słowo Pańskie dało mu świadectwo.
13.TYSIĄCL.WYD5aż się spełniła jego przepowiednia i słowo Pańskie dało mu świadectwo.
14.BRYTYJKAAż do czasu, gdy się spełniło słowo jegoI wyrok Pana go uniewinnił,
15.POZNAŃSKAaż do dnia, gdzie spełniła się jego przepowiednia i gdy Słowo Boże go oczyściło.
16.WARSZ.PRASKAi tak było do czasu wypełnienia się proroctwa, o czym Pan sam zaświadczył swoim słowem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.do chwili spełnienia jego słowa; bo wyrok BOGA go oczyścił.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak do czasu - bo przyszło Jego Słowo, Wypróbowała go zapowiedź PANA.
19.TOR.PRZ.Aż do czasu, gdy przyszło Jego słowo, wypowiedź Jhwh, go doświadczała.