« Psal 105:19 Księga Psalmów 105:20 Psal 105:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(104:19b) Posłał krol i rozwiązał ji, książę ludzskie i puścił ji.
2.PS.PUŁAWSKI(104:19b) Posłał krol i odpiął ji, książę ludzkie i puścił ji.
3.WUJEK.1923Posłał król, i rozwiązał go: Pan ludu, i wypuścił go.
4.GDAŃSKA.1881Posławszy król kazał go puścić; ten, który panował nad narodami, wolnym go uczynił.
5.GDAŃSKA.2017Posłał król i kazał go uwolnić, władca narodu wypuścił go na wolność.
6.PS.BYCZ.1854Przysłał król, i-kazał-wypuścić-go; władca ludów, a,-uwolnił-go.
7.GÖTZE.1937Wtedy posłał król i kazał go uwolnić, władca narodów, i wypuścił go na swobodę,
8.CYLKOWPosłał król i wyzwolił go, władca ludów wyswobodził go.
9.KRUSZYŃSKIPosłał król i wypuścił go, ten, co rządzi narodami, uwolnił go.
10.ASZKENAZYZesłał Króla a uwolnił go, władcę ludów a wyswobodził go.
11.SZERUDAPosłał król mężów i uwolnił go, władca narodów wypuścił go na wolność.
12.TYSIĄCL.WYD1(104:20) Król posłał i jego uwolnił i wyzwolił go władca ludów.
13.TYSIĄCL.WYD5Posłał król, by uwolnić go, i władca ludów, aby go wyzwolić.
14.BRYTYJKAPosłał król mężów i uwolnił go, Władca ludów wypuścił go na wolność,
15.POZNAŃSKANakazał król, by go uwolniono, władca narodów przywrócił mu wolność.
16.WARSZ.PRASKAPosłał król i kazał go zwolnić, władca narodów wypuścił go na wolność.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Król posłał i go wyzwolił, wyswobodził go władca ludów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITKról posłał sługi i ci go rozkuli, Władca ludów orzekł - i go wypuszczono.
19.TOR.PRZ.Król posłał i go uwolniono, władca narodu wypuścił go.