« Psal 105:20 Księga Psalmów 105:21 Psal 105:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(104:20) Postawił jej panem domu swego i księdzem wszego bydła swego,
2.PS.PUŁAWSKI(104:20) Postawił ji panem domu swego i księdzem wszego państwa swego,
3.WUJEK.1923Postanowił go panem domu swego: i książęciem wszystkiéj dzierżawy swojéj:
4.GDAŃSKA.1881Postanowił go panem domu swego, i książęciem nad wszystką dzierżawą swoją,
5.GDAŃSKA.2017Ustanowił go panem swego domu i władcą wszystkich swoich posiadłości;
6.PS.BYCZ.1854Ustanowił-go Panem, nad-domem-swoim, i-władcą, nad-całą posiadłością-swoją.
7.GÖTZE.1937Ustanowił go panem nad domem swoim i władcą nad całą posiadłością swoją,
8.CYLKOWUczynił go panem domu swego i władcą w całéj dzierżawie swojéj.
9.KRUSZYŃSKIUczynił go panem swego domu i rządcą wszystkich majętności swych,
10.ASZKENAZYUczynił go panem swojemu domowi i władcą nad wszystkim nabytkiem swym.
11.SZERUDAUstanowił go panem swego domu i władcą wszystkich swoich dóbr,
12.TYSIĄCL.WYD1(104:21) Ustanowił go panem nad swoim domem i księciem nad całą swą posiadłością,
13.TYSIĄCL.WYD5Ustanowił go panem nad swoim domem i władcą nad całą swoją posiadłością,
14.BRYTYJKAUstanowił go panem domu swegoI włodarzem całego mienia swego,
15.POZNAŃSKAUczynił go panem domu swego, zarządcą wszystkich swych posiadłości,
16.WARSZ.PRASKAUstanowił go panem własnego domu i zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I uczynił go panem swojego domu oraz władcą w całej swojej dzierżawie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie ustanowił go panem swego domu I władcą całego swego mienia.
19.TOR.PRZ.Ustanowił go panem swojego domu i władcą całego swojego mienia;