« Psal 105:21 Księga Psalmów 105:22 Psal 105:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(104:21) by nauczył książęta jego jako sam siebie a stare jego mądrości uczył.
2.PS.PUŁAWSKI(104:21) by nauczył książęta ❬jego❭jako sam siebie a stare jego mądrości uczył.
3.WUJEK.1923Aby ćwiczył książętą jego jako siebie samego: a starce jego mądrości nauczył.
4.GDAŃSKA.1881Aby władał i książętami jego według zdania duszy swojej, i starców jego mądrości nauczał.
5.GDAŃSKA.2017Aby rządził jego dostojnikami według swego uznania i jego starszych nauczał mądrości.
6.PS.BYCZ.1854Dla-zobowiązania książąt-swych, według-woli-jego, a,-starszych-swoich, aby oświécał.
7.GÖTZE.1937Aby rozporządzał książętami jego według uznania, i starszych jego mądrości nauczał.
8.CYLKOWAby poddał książęta jego woli swojéj, a starszych jego mądrości nauczał.
9.KRUSZYŃSKIaby kierował książętami według swej woli i starców mądrości nauczał.
10.ASZKENAZYAby przywiązał książęta jego do duszy swej, zaś starce jego wyuczył mądrości.
11.SZERUDAaby wychowywał książęta jego według swej woli i uczył mądrości starszych jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(104:22) by według swej woli kształcił jego dostojników i starców uczył mądrości.
13.TYSIĄCL.WYD5by po swej myśli pouczał jego dostojników, a jego starszyznę uczył mądrości.
14.BRYTYJKAAby szkolił książąt jego według swego uznaniaI nauczał mądrości starszych jego.
15.POZNAŃSKAby według swej woli rozkazywał książętom, a starszych nauczał mądrości.
16.WARSZ.PRASKAMiał on rozkazywać dowolnie książętom, a starszych uczyć mądrości.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby poddał jego książęta swojej woli, a jego starszych nauczał mądrości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITMógł karcić książąt zgodnie ze swą wolą, Dworską starszyznę miał uczyć mądrości.
19.TOR.PRZ.Aby rządził jego książętami zgodnie ze swą wolą, a jego starszych nauczał mądrości.