« Psal 105:23 Księga Psalmów 105:24 Psal 105:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(104:23) I rozmnożył lud swoj silno, i śćwirdził jej nad nieprzyjaciele jego.
2.PS.PUŁAWSKI(104:23) I rozmnożył lud swoj silno, i stwierdził ji nad nieprzyjacielmi jego.
3.WUJEK.1923I rozmnożył lud swój bardzo: i zmocnił go nad nieprzyjacioły jego.
4.GDAŃSKA.1881Gdzie rozmnożył Bóg lud swój bardzo, i uczynił go możniejszym nad nieprzyjaciół jego.
5.GDAŃSKA.2017Gdzie Bóg bardzo rozmnożył swój lud i uczynił go potężniejszym od jego wrogów.
6.PS.BYCZ.1854A-Bóg-rozpłodził lud-swój bardzo; nawet-możniejszym-uczynił-go, niżeli-wrogów-jego.
7.GÖTZE.1937Uczynił lud Swój bardzo płodnym, i uczynił go liczniejszym od gnębicieli jego.
8.CYLKOWI rozmnożył naród Swój bardzo, i wzmógł go nad ciemięzców jego.
9.KRUSZYŃSKII bardzo rozmnożył Bóg naród swój, i uczynił go silniejszym od prześladowców jego.
10.ASZKENAZYI rozmnożył bardzo Swój lud i silniejszym go. uczynił, niźli jego gnębiciele.
11.SZERUDAI rozmnożył lud swój bardzo, i uczynił go silniejszym nad nieprzyjaciół jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(104:24) I bardzo rozmnożył swój naród, uczynił go mocniejszym od wrogów.
13.TYSIĄCL.WYD5Licznie rozmnożył swój naród, uczynił go mocniejszym od jego wrogów.
14.BRYTYJKAI rozmnożył lud swój bardzo, I uczynił go potężniejszym niż nieprzyjaciół jego.
15.POZNAŃSKAI bardzo rozmnożył [Bóg] swój lud, silniejszym go uczynił od jego wrogów.
16.WARSZ.PRASKAA Bóg rozmnożył szybko swój lud i uczynił go potężniejszym niż jego oprawcy,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I bardzo rozmnożył swój naród, uczynił go możniejszym ponad jego ciemięzców.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITA tam Bóg bardzo rozmnożył swój lud, Uczynił go mocniejszym od jego nieprzyjaciół.
19.TOR.PRZ.I uczynił bardzo płodnym swój lud i potężniejszym od jego wrogów.