« Psal 105:24 Księga Psalmów 105:25 Psal 105:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(104:24) Obrocił sierce jich, bychą nienaźrzeli ludu jego i leść czynili w sługi jego.
2.PS.PUŁAWSKI(104:24) Obrocił sierce jich, aby nienaźrzeli luda jego i zdradę czynili sługam jego.
3.WUJEK.1923Odmienił serce ich, aby nienawidzieli ludu jego, i czynili zdrady nad sługami jego.
4.GDAŃSKA.1881Odmienił serce ich, iż mieli w nienawiści lud jego, a zmyślali zdrady przeciw sługom jego.
5.GDAŃSKA.2017Odmienił ich serca, żeby znienawidzili jego lud i postępowali przebiegle wobec jego sług.
6.PS.BYCZ.1854On-zamienił sercé-ich, w-nienawiść ludu-swojego, w-zdradzieckié-działanié przeciw-sługom-swoim.
7.GÖTZE.1937Odmienił serce ich, aby nienawidzili lud Jego, zdradliwie postępowali ze sługami Jego.
8.CYLKOWI odwróciło się serce ich, by nienawidzieć naród Jego, by knuć przeciw sługom Jego.
9.KRUSZYŃSKIOdmienił ich serce, że ludu Jego nienawidzili, i przewrotnie się zachowali względem sług Jego.
10.ASZKENAZYObrócił serce ich, aby nienawidzili lud Jego, aby nastawali na Jego sługi.
11.SZERUDAOdmienił serce ich tak, że znienawidzili lud Jego, działali podstępnie wobec sług Jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(104:25) Odmienił ich serce, ażeby lud Jego znienawidzili i wobec sług Jego postępowali zdradziecko.
13.TYSIĄCL.WYD5Ich to serce odmienił, ażeby znienawidzili lud Jego i wobec Jego sług postępowali zdradziecko.
14.BRYTYJKAOdmienił serce ich tak, że znienawidzili lud jego, Działali podstępnie wobec sług jego.
15.POZNAŃSKAOdmienił ich serce, by nienawidzili Jego ludu, by postępowali podstępnie wobec Jego sług.
16.WARSZ.PRASKAktórych odmienił tak, by znienawidzili lud Jego i obchodzili się haniebnie z Jego sługami.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc odwróciło się ich serce, by nienawidzić Jego lud oraz knuć przeciwko Jego sługom.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie zaś odmienił nastroje ludzi w kraju, tak że Jego lud został znienawidzony, Służący Mu padali ofiarą nadużyć.
19.TOR.PRZ.Odmienił ich serce, by znienawidzili Jego lud i postępowali przebiegle wobec Jego sług.