« Psal 105:36 Księga Psalmów 105:37 Psal 105:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(104:36) I wywiodł je se śrzebrem i se złotem, i nie biesze w postacioch {albo w pokoleniu} jich niemocny.
2.PS.PUŁAWSKI(104:36) I wywiodł je z śrebrem i złotem, i nie był w postaciach jich niemocny.
3.WUJEK.1923I wyprowadził je ze śrebrem i złotem: a nie był między ich pokoleniem chory.
4.GDAŃSKA.1881Tedy ich wywiódł ze srebrem i ze złotem, a nie był nikt słaby między pokoleniem ich.
5.GDAŃSKA.2017Wyprowadził ich ze srebrem i złotem i nie było słabego wśród ich plemion.
6.PS.BYCZ.1854Potém-wyprowadził-ich (Izraela) z-srebrem, i-złotem; a-nikogo, z-rodzin-jego, nie było osłabionego.
7.GÖTZE.1937I wywiódł ich ze srebrem i złotem i nie było chwiejącego się w plemionach ich.
8.CYLKOWI wywiódł ich ze srebrem i ze złotem, a nie było w ich pokoleniach bezsilnego.
9.KRUSZYŃSKITedy wyprowadził ich ze srebrem i złotem, a nie było chorego w ich pokoleniach.
10.ASZKENAZYA wyprowadził je ze srebrem i ze złotem. a niemasz utykającego w ich pokoleniach.
11.SZERUDAI wyprowadził ich ze srebrem i złotem, a nikt się nie potknął wśród ich plemion.
12.TYSIĄCL.WYD1(104:37) A lud swój wyprowadził ze srebrem i złotem i nie było słabego w jego pokoleniach.
13.TYSIĄCL.WYD5A tamtych wyprowadził ze srebrem i złotem i nie było słabego w Jego pokoleniach.
14.BRYTYJKAWyprowadził ich ze srebrem i złotem, A nie było ułomnych wśród ich plemion.
15.POZNAŃSKALud zaś swój wyprowadził ze srebrem i złotem, a nie było słabych wśród jego pokoleń.
16.WARSZ.PRASKAWyprowadzał swój naród ze srebrem i złotem i w żadnym pokoleniu nie było słabych.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyprowadził ich ze srebrem i złotem, a nie było w ich pokoleniach słabego.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem swój lud wyprowadził ze srebrem i złotem, A w ich plemionach nie było utykającego.
19.TOR.PRZ.Wyprowadził ich ze srebrem i złotem i nie było potykającego się w ich plemionach.