« Psal 105:3 Księga Psalmów 105:4 Psal 105:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(104:4) Szukajcie Gospodna i stwirdzicie sie, szukajcie obliczaja jego weżgi!
2.PS.PUŁAWSKI(104:4) Szukajcie Gospodna i stwirdzicie sie, szukajcie oblicza jego weżdy!
3.WUJEK.1923Szukajcie Pana, a bądźcie umocnieni: szukajcie oblicza jego zawsze.
4.GDAŃSKA.1881Szukajcież Pana i mocy jego; szukajcie oblicza jego zawsze.
5.GDAŃSKA.2017Szukajcie PANA i jego mocy, szukajcie zawsze jego oblicza.
6.PS.BYCZ.1854Szukajcie Pana, i-mocy-Jego; poszukujcie oblicza-Jego, ciągle.
7.GÖTZE.1937Dążcie do Pana i mocy Jego, szukajcie oblicza Jego ustawicznie!
8.CYLKOWBadajcie Boga i wspaniałość Jego, szukajcie oblicza Jego wciąż.
9.KRUSZYŃSKISzukajcie Pana i mocy Jego; i szukajcie bezustannie Jego oblicza.
10.ASZKENAZYSzukajcie Jehowy i mocy Jego, pożądajcie oblicza Jego zawsze,
11.SZERUDASzukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(104:4) Rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza.
13.TYSIĄCL.WYD5Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza!
14.BRYTYJKASzukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego!
15.POZNAŃSKAMyślcie często o Jahwe i Jego mocy, szukajcie zawsze Jego oblicza.
16.WARSZ.PRASKASzukajcie Pana i potęgi Jego, oblicza Jego zawsze szukajcie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Badajcie WIEKUISTEGO oraz Jego wspaniałość, wciąż szukajcie Jego oblicza.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSzukajcie PANA i Jego mocy, Szukajcie Jego oblicza nieprzerwanie!
19.TOR.PRZ.Szukajcie Jhwh i Jego potęgi, szukajcie nieprzerwanie Jego oblicza.