« Psal 105:42 Księga Psalmów 105:43 Psal 105:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(104:42) i wywiodł lud swoj w radości i wybrane swoje w wiesielu,
2.PS.PUŁAWSKI(104:42) i wywiodł lud swoj w radości i wybrane swoje w wiesi❬e❭lu,
3.WUJEK.1923I wywiódł lud swój z weselem, a wybrane swe z radością.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż wywiódł lud swój z weselem, a z śpiewaniem wybranych swoich.
5.GDAŃSKA.2017Wyprowadził swój lud wśród wesela, swoich wybranych wśród radości.
6.PS.BYCZ.1854Przeto, wyprowadził lud-swój, z-radością, z-okrzykiem-radosnym wybranych-swoich.
7.GÖTZE.1937I wywiódł lud Swój z weselem, z radosnemi okrzykami wybranych Swoich.
8.CYLKOWI wywiódł lud Swój w radości, w weselu, wybranych Swoich.
9.KRUSZYŃSKIPrzeto wywiódł naród swój z weselem - ze śpiewem wybrańców swoich.
10.ASZKENAZYI wyprowadził lud Swój w radosnem upojeniu, w śpiewie wybrance Swe.
11.SZERUDAI wyprowadził lud swój wśród wesela, i śpiewem radosnym wybrańców swoich.
12.TYSIĄCL.WYD1(104:43) I wyprowadził lud swój z radością, z weselem swoich wybranych.
13.TYSIĄCL.WYD5I wyprowadził lud swój wśród radości, wśród wesela - swoich wybranych.
14.BRYTYJKAI wyprowadził lud swój wśród wesela, Wśród radosnych śpiewów wybrańców swoich.
15.POZNAŃSKAWyprowadził swój lud w radości, swoich wybrańców z okrzykami wesela.
16.WARSZ.PRASKAI prowadził swój lud rozradowany, swojego wybranego, który się weselił.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wyprowadził Swój lud w radości, Swoich wybranych w weselu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTo dlatego wyprowadził swój lud wśród wesela, Swoich wybranych - wśród okrzyków radości.
19.TOR.PRZ.Wyprowadził swój lud z weselem, swoich wybranych wśród okrzyków radości.