« Psal 105:4 Księga Psalmów 105:5 Psal 105:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(104:5) Pomnicie dziwy jego, jeż czynił jest, cuda ❬jego❭ i sądy ust jego!
2.PS.PUŁAWSKI(104:5) Pomnicie dziwy jego, jeż czynił, cuda jego i sądy ust jego!
3.WUJEK.1923Pamiętajcie na dziwy jego, które uczynił: na cuda jego, i sądy ust jego.
4.GDAŃSKA.1881Przypominajcie sobie dziwy jego, które czynił, cuda jego i sądy ust jego.
5.GDAŃSKA.2017Przypominajcie sobie dzieła, które czynił; jego cuda i wyroki jego ust.
6.PS.BYCZ.1854Pamiętajcie cuda-Jego, których dokazał, dziwy-Jego, i-wyroki ust-Jego.
7.GÖTZE.1937Pamiętajcie o cudach Jego, które czynił, o znakach Jego i wyrokach ust Jego.
8.CYLKOWWspominajcie cuda których dokonał, znamiona i wyroki ust Jego.
9.KRUSZYŃSKIWspominajcie na Jego cuda, które uczynił - na cuda Jego i sądy ust Jego,
10.ASZKENAZYWspominajcie cudów Jego, których dokonał, Jego znaków dowodnych i wyrzeczeń ust Jego.
11.SZERUDAPamiętajcie o cudach Jego, które uczynił, o znakach Jego i wyrokach ust Jego,
12.TYSIĄCL.WYD1(104:5) Pamiętajcie o dziwach, które On zdziałał, o Jego cudach i sądach ust Jego.
13.TYSIĄCL.WYD5Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach z ust Jego,
14.BRYTYJKAPamiętajcie o cudach, które uczynił, O znakach i wyrokach ust jego.
15.POZNAŃSKAPomnijcie na cuda przez Niego zdziałane, na Jego znaki i sądy ust Jego,
16.WARSZ.PRASKAPrzypomnijcie sobie cuda, które On uczynił, Jego znaki i sądy ust Jego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wspominajcie cuda, które dokonał, znaki oraz wyroki Jego ust.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPamiętajcie o cudach, których dokonał, O znakach i rozstrzygnięciach przez Niego ogłoszonych -
19.TOR.PRZ.Przypominajcie sobie dzieła, które czynił; Jego cuda i orzeczenia Jego ust.