« Psal 105:6 Księga Psalmów 105:7 Psal 105:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(104:7) On Gospodzin Bog nasz, we wszej ziemi sądy jego.
2.PS.PUŁAWSKI(104:7) On Gospodzin Bog nasz, we wszej ziemi sądy jego.
3.WUJEK.1923Onci Pan, Bóg nasz: po wszystkiéj ziemi sądy jego.
4.GDAŃSKA.1881Onci jest Pan, Bóg nasz, po wszystkiej ziemi sądy jego.
5.GDAŃSKA.2017On jest PANEM, naszym Bogiem, jego sądy po całej ziemi.
6.PS.BYCZ.1854On Panem, Bogiem-naszym; po-całéj téj-ziemi, wyroki-Jego.
7.GÖTZE.1937On, Pan, jest Bogiem naszym; sądy Jego są po całej ziemi.
8.CYLKOWOn Bóg, Pan nasz, po wszystkiéj ziemi prawa Jego.
9.KRUSZYŃSKIOn Jahwe Bogiem naszym; na wszystkiej ziemi sądy Jego.
10.ASZKENAZYOn, Jehowa Bogiem naszym, we wszystkiej ziemi wyroki Jego.
11.SZERUDAOn Panem, Bogiem naszym, Jego prawa są na całej ziemi.
12.TYSIĄCL.WYD1(104:7) Tylko Pan jest Bogiem naszym; na całej ziemi [pełnią się] Jego wyroki.
13.TYSIĄCL.WYD5On, Jahwe, jest naszym Bogiem, Jego wyroki obejmują świat cały.
14.BRYTYJKAOn jest Panem, Bogiem waszym, Prawa jego na całej ziemi.
15.POZNAŃSKATo On, Jahwe, jest Bogiem naszym, cała ziemia Jego wyrokom podlega.
16.WARSZ.PRASKABo On, Pan, jest naszym Bogiem, a swoim panowaniem ogarnia całą ziemię.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On jest prawdziwym Bogiem, nasz WIEKUISTY, Jego sądy na całej ziemi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOto PAN, nasz Bóg: Jego rozstrzygnięcia dotyczą całej ziemi,
19.TOR.PRZ.On jest Jhwh, naszym Bogiem, Jego orzeczenia po całej ziemi.