« Psal 105:7 Księga Psalmów 105:8 Psal 105:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(104:8) Pomniał jest na wieki obrząd swoj, słowa, jeż rozkazał w tysiąc pokoleniu,
2.PS.PUŁAWSKI(104:8) Pomniał na wieki obrząd swoj, słowo, jeż kazał w tysiąc pokolenia,
3.WUJEK.1923Pamiętał wiecznie na Testament swój: na słowo, które przykazał na tysiąc narodów.
4.GDAŃSKA.1881Pamięta wiecznie na przymierze swoje: na słowo, które przykazał aż do tysiącznego pokolenia;
5.GDAŃSKA.2017Pamięta wiecznie o swoim przymierzu; o słowie, które nakazał po tysiąc pokoleń;
6.PS.BYCZ.1854On-pamięta wiecznie, przymierzé-swojé, (słowo, przyrzeczoné tysiącowi pokoleń).
7.GÖTZE.1937Pamięta wiecznie o przymierzu Swojem, o słowie, które przykazał na tysiąc pokoleń,
8.CYLKOWPomny wiecznie przymierza Swojego, słowa które ustanowił tysiącom pokoleń.
9.KRUSZYŃSKIPamięta wiecznie o przymierzu swojem - o słowie, które przykazał aż do tysiącznego pokolenia.
10.ASZKENAZYWspomniał ku wieczności przymierza Swego słowa, które tysiącznemu zlecił pokoleniu.
11.SZERUDAPamięta wiecznie o przymierzu swoim, o Słowie, które dał tysiącznym pokoleniom,
12.TYSIĄCL.WYD1(104:8) Pamięta On na wieki o przymierzu swoim, o obietnicy danej na tysiąc pokoleń,
13.TYSIĄCL.WYD5Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicę dał dla tysiąca pokoleń.
14.BRYTYJKAPamięta wiecznie o przymierzu swoim, O słowie, które dał tysiącznym pokoleniom,
15.POZNAŃSKAOn pamięta na wieki o swoim Przymierzu, w tysiące pokoleń o danym swym słowie,
16.WARSZ.PRASKAOn zawsze pamięta o swoim Przymierzu i o słowach, które przekazał dla tysiąca pokoleń;
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiecznie pamięta Swe przymierze; słowa, które ustanowił tysiącom pokoleń.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn zawsze pamięta o swoim przymierzu, O Słowie, które przekazał tysięcznym pokoleniom -
19.TOR.PRZ.Pamięta zawsze o swoim przymierzu; o słowie, które powierzył tysiącznemu pokoleniu;