« 1Sam 8:22 1 Księga Samuela 9:1 1Sam 9:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I był mąż z pokolenia Benjaminowego imieniem Cys, syn Abiel, syna Seror, syna Bechorath, syna Aphia, syna męża Jemini, siłą duży.
2.GDAŃSKA.1881I był mąż z pokolenia Benjamin, którego imię było Cys, syn Abijelów, syna Seror, syna Bechorat, syna Afija, syna męża Jemini, duży w siłę.
3.GDAŃSKA.2017Był pewien człowiek z pokolenia Beniamina, któremu na imię było Kisz – syn Abiela, syna Cerora, syna Bekorata, syna Afiacha, Beniaminita, dzielny mąż.
4.CYLKOWBył niejaki mąż z Binjamina, imieniem Kisz, syn Abiela, syna Cerora, syna Bechoratha, syna Afiacha, syna Binjaminity, rycerz dzielny.
5.KRUSZYŃSKIBył mąż z Beniamina, imieniem Kisz, syn Abiela, syna Cerora, syna Bekhoratha, syna Afija, syna Beniaminity; był to mąż odważny.
6.TYSIĄCL.WYD5Był pewien dzielny wojownik z rodu Beniamina - a na imię mu było Kisz, syn Abiela, syna Serora, syna Bekorata, syna Afijacha, syna Beniamina.
7.BRYTYJKABył pewien mąż z plemienia Beniamina, któremu na imię było Kisz, syn Abiela, syna Serora, syna Bechorata, syna Afiacha, Beniaminity, mąż dzielny.
8.POZNAŃSKABył mąż z pokolenia Beniamina imieniem Kisz, syn Abiela, syna Cerora, syna Bekorata, syna Afiacha, z pokolenia Beniamina, dzielny wojownik.
9.WARSZ.PRASKABył pewien człowiek z pokolenia Beniamina, imieniem Kisz. Był on synem Abiela, syna Serora, syna Bekorata, syna Afijacha, syna Beniamina. Ten Beniaminita był mężem bardzo dzielnym.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Był także pewien mąż z Binjamina, dzielny rycerz imieniem Kisz, syn Abiela, syna Cerora, syna Bechoratha, syna Afiacha, syna Binjaminity.
11.EIB.BIBLIA.2016W plemieniu Beniamina był zaś pewien człowiek. Miał na imię Kisz. Był synem Abiela, który był synem Serora, a ten synem Bekorata, który był synem Afiacha, Beniaminity. Kisz był dzielnym wojownikiem.