« 1Sam 9:19 1 Księga Samuela 9:20 1Sam 9:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A o oślice, któreś dziś trzeci dzień stracił, nie frasuj się; bo się nalazły. A czyjeż będą co najlepsze rzeczy Izraelowe? Izali nie twoje, i wszystkiego domu ojca twego?
2.GDAŃSKA.1881A o oślice, któreć zginęły dziś trzeci dzień, nie frasuj się, boć się znalazły.I czyjeż wszystko co najlepszego w Izraelu? izali nie twoje, i nie wszystkiego domu ojca twego?
3.GDAŃSKA.2017A co do oślic, które ci zaginęły trzy dni temu, nie martw się, bo już się znalazły. I na kogo jest zwrócone wszelkie pragnienie Izraela? Czy nie na ciebie i na cały dom twego ojca?
4.CYLKOWCo się zaś tyczy oślic, które trzy dni temu ci zaginęły, nie troszcz się o nie, bo się znalazły. Do kogóż zresztą należy wszystko co cenne w Izraelu? Czyż nie do ciebie i do całego domu ojca twego?
5.KRUSZYŃSKIA co się tyczy oślic zaginionych już od trzech dni, niechaj się nie trapi o nie serce twoje, albowiem się znajdą. A dla kogoż to jest wszystko, co jest pożądane w Izraelu? Czyż nie dla ciebie i dla całego domu twego ojca?"
6.TYSIĄCL.WYD5A co do oślic, które ci zginęły przed trzema dniami, nie trap się, bo się znalazły. Czyje jest zresztą wszystko to, co Izrael ma wartościowego? Czyż nie twoje i całego domu twojego ojca?
7.BRYTYJKAO oślice zaś, które ci zaginęły trzy dni temu, nie troskaj się, gdyż znalazły się. Do kogóż bowiem, jeśli nie do ciebie i do całego domu twego ojca należy wszystko, co jest pożądania godne w Izraelu?
8.POZNAŃSKAO oślice, które ci zginęły przed trzema dniami, nie kłopocz się w sercu swoim, bo je znaleziono. Do kogóż będzie należało wszystko, co najlepsze w Izraelu, jeśli nie do ciebie i do całego domu ojca twego?
9.WARSZ.PRASKANie martw się o oślice, które ci zginęły przed trzema dniami, bo już się odnalazły. Zresztą do kogóż należy to wszystko, co wartościowe w Izraelu? Czyż nie należy to wszystko do ciebie i do całego domu twego ojca?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś co się tyczy oślic, które trzy dni temu ci zginęły – nie troszcz się o nie, bo się znalazły. Zresztą, do kogo należy wszystko, co cenne w Israelu? Czy nie do ciebie i do całego domu twojego ojca?
11.EIB.BIBLIA.2016Co do oślic, które zbłądziły trzy dni temu, przestań się o nie martwić. Znalazły się! Zresztą, z kim łączy się to wszystko, czego pragnie się w Izraelu? Czy nie z tobą i z rodem twego ojca?