« 1Sam 9:22 1 Księga Samuela 9:23 1Sam 9:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Samuel kucharzowi: Daj sztukę, którąm ci dał i rozkazał, żebyś odłożył osobno u siebie.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Samuel kucharzowi: Daj sam tę cząstkę, którąm ci dał, i o którejm ci rzekł: Schowaj ją u siebie,
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Samuel powiedział do kucharza: Podaj tę część, którą ci dałem i o której ci mówiłem: Zatrzymaj ją u siebie;
4.CYLKOWPoczem rzekł Samuel do kuchmistrza: Podaj tę część, którąm ci poruczył, o której ci poleciłem: Zachowaj ją przy sobie!
5.KRUSZYŃSKII rzekł Samuel do kucharza: "Podaj porcję, którą ci dałem, o której ci mówiłem, odstaw ją na bok".
6.TYSIĄCL.WYD5Odezwał się Samuel do kucharza: Podaj tę część, którą ci przekazałem, o której też powiedziałem ci: Zatrzymaj ją u siebie.
7.BRYTYJKAI rzekł Samuel do kucharza: Podaj tę część, którą ci dałem, a o której ci powiedziałem, abyś ją zatrzymał u siebie.
8.POZNAŃSKAWtedy Samuel powiedział do kucharza: - Przynieś kawałek [mięsa], który ci dałem i który nakazałem ci schować u siebie.
9.WARSZ.PRASKAPotem rzekł Samuel do kucharza: Podaj tę część, którą ci pokazałem i poleciłem odłożyć.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Samuel powiedział do kuchmistrza: Podaj tę część, którą ci powierzyłem i o której ci poleciłem: Tę część zachowaj przy sobie.
11.EIB.BIBLIA.2016Kucharzowi natomiast polecił: Podaj tę część, którą ci przekazałem i poleciłem, że masz ją zatrzymać u siebie.