« 1Sam 9:26 1 Księga Samuela 9:27 1Sam 10:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy schodzili na końcu miasta, Samuel rzekł do Saula : Rzecz słudze, że pójdzie przed nami, i minie: a ty pozostań trochę, żeć opowiem słowo Pańskie.
2.GDAŃSKA.1881A gdy schodzili ku końcowi miasta, rzekł Samuel do Saula: Rzecz słudze, aby szedł przed nami, i szedł; a ty pozostań trochę, żeć opowiem słowo Boże.
3.GDAŃSKA.2017A gdy schodzili ku granicy miasta, Samuel odezwał się do Saula: Powiedz słudze, aby poszedł przed nami. I gdy ten poszedł, dodał: Ty zaś zatrzymaj się na chwilę, abym ci oznajmił słowo Boże.
4.CYLKOWGdy zstępowali tak ku krańcowi miasta, rzekł Samuel do Saula: Powiedz pachołkowi, aby poszedł przed nami - a gdy odszedł rzekł: Ty zaś zatrzymaj się teraz, abym ci oznajmił słowo Boże.
5.KRUSZYŃSKIGdy przyszli na kraniec miasta, rzekł Samuel do Saula: "Powiedz słudze, aby szedł przed nami", i poszedł. "A teraz zatrzymaj się nieco, a dam ci usłyszeć słowo Boże".
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy schodzili ku granicy miasta, Samuel odezwał się do Saula: Powiedz chłopcu, aby poszedł przed nami. A gdy ten poszedł, [powiedział]: Zatrzymaj się teraz, bym ci oznajmił słowo Boże.
7.BRYTYJKAA gdy zeszli ku granicy miasta, rzekł Samuel do Saula: Powiedz słudze, aby szedł przed nami, a gdy pójdzie, ty zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię słowo Boże.
8.POZNAŃSKAGdy zeszli do granicy miasta, Samuel rzekł do Saula: - Powiedz słudze, by poszedł przed nami. Ty zaś zostań teraz, abym ci oznajmił słowo Boże.
9.WARSZ.PRASKAKiedy dotarli już do granicy miasta, powiedział Samuel do Saula: Wydaj polecenie twojemu słudze, żeby poszedł trochę naprzód. Gdy zaś sługa znalazł się nieco przed nimi, [Samuel powiedział do Saula]: Zatrzymaj się na chwilę; powiem ci teraz to, co mi przekazał Bóg.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy tak schodzili ku krańcowi miasta, Samuel powiedział do Saula: Powiedz słudze, aby poszedł przed nami; a kiedy odszedł, rzekł: Zaś ty się teraz zatrzymaj, bym ci objawił słowo Boga.
11.EIB.BIBLIA.2016A gdy zeszli do granic miasta, Samuel powiedział do Saula: Powiedz słudze, by nas wyprzedził i odszedł nieco dalej, ty zaś zatrzymaj się na chwilę, wyjawię ci Słowo Boże.