« 1Sam 9:6 1 Księga Samuela 9:7 1Sam 9:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Saul do sługi swego: Oto pójdziemy. Cóż poniesiemy do męża Bożego? chleba nie stało w taistrach naszych, a podarku nie mamy, którybyśmy dali człowiekowi Bożemu, ani czego inszego.
2.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiedział Saul słudze swemu: Więc pójdziemy; ale cóż przyniesiemy onemu mężowi? Bo chleba nie stało w sumkach naszych, a podarku niemasz, którybyśmy przynieśli mężowi Bożemu; cóż mamy?
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Saul odpowiedział swemu słudze: Jeśli pójdziemy, cóż przyniesiemy temu człowiekowi? Chleb bowiem wyczerpał się już w naszych torbach i nie mamy podarunku, który moglibyśmy przynieść mężowi Bożemu. Cóż mamy?
4.CYLKOWOdpowiedział tedy Saul pachołkowi swemu: Ale jeżeli tam pójdziemy, cóż zaniesiem owemu mężowi? Wszak wyczerpał się chleb z tobołków naszych, a daru żadnego nie mamy, abyśmy go przynieść mogli mężowi Bożemu. Cóż mamy ze sobą?
5.KRUSZYŃSKITedy Saul rzekł do sługi swego: "Gdy oto pójdziemy, cóż przyniesiemy owemu mężowi? Wszak nie masz żywności w naszych torbach, nie ma też daru, aby przynieść owemu mężowi Bożemu. Cóż uczynimy?"
6.TYSIĄCL.WYD5Rzekł Saul do chłopca: Dobrze, pójdziemy, lecz co zaniesiemy temu człowiekowi? Chleb bowiem wyczerpał się w naszych workach, żadnego zaś daru nie mamy, który moglibyśmy zanieść mężowi Bożemu. Co mamy z sobą?
7.BRYTYJKAA Saul odpowiedział swemu słudze: Oto, jeślibyśmy poszli, to co przyniesiemy temu mężowi? Wszak wyczerpał się chleb w naszych torbach, a podarku nie mamy, aby go przynieść temu mężowi Bożemu. Cóż mamy?
8.POZNAŃSKASaul odpowiedział swemu słudze: - Jeśli pójdziemy, cóż ofiarujemy temu człowiekowi? Zabrakło już chleba w naszych workach i nie mamy podarunku, który moglibyśmy ofiarować mężowi Bożemu. Cóż [jeszcze] posiadamy?
9.WARSZ.PRASKAA Saul zapytał sługę: Jeżeli mamy się tam udać, to jaki podarek zaniesiemy temu mężowi Bożemu? Nie mamy już w naszych workach żadnych zapasów żywności. Nie mamy też nic, co moglibyśmy złożyć jako podarek dla tego męża Bożego. Czy mamy coś?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Saul odpowiedział swojemu słudze: Jeżeli tam pójdziemy, co zaniesiemy temu mężowi? Przecież chleb z naszych tobołków się wyczerpał, a nie mamy żadnego daru, byśmy go mogli zanieść temu Bożemu mężowi. Co mamy z sobą?
11.EIB.BIBLIA.2016Lecz Saul zauważył: Jeśli mielibyśmy do niego pójść, to co dla niego weźmiemy? Żywności w zapasie nie mamy, podarunku też - czy mamy jeszcze coś, co moglibyśmy ofiarować temu mężowi Bożemu?