« Apok 14:20 Apokalipsa Jana 15:1 Apok 15:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Widziałem drugie znamię wniebie wielkie i dziwne, aniołów siedm mających siedm razów ostatecznych, iż wnich wykonan gniew Boży.
2.WUJEK.1923I widziałem drugi znak na niebie wielki i dziwny: siedm Aniołów, mających siedm plag ostatecznych, iż w nich wykonany jest gniew Boży.
3.RAKOW.NTI widziałem drugie znamię na niebie wielkie i dziwne: Aniołów siedm, mających siedm plag ostatecznych, iż w nich skończyła się zapalczywość Boża.
4.GDAŃSKA.1881Potemem widział drugi cud na niebie wielki i dziwny, to jest siedm Aniołów mających siedm plag ostatecznych, iż przez nie skończony jest gniew Boży.
5.GDAŃSKA.2017Potem zobaczyłem inny znak na niebie, wielki i zadziwiający: siedmiu aniołów, którzy mieli siedem plag ostatecznych, bo przez nie dopełnił się gniew Boga.
6.JACZEWSKII ujrzałem inny wielki i dziwny znak na niebie: ujrzałem siedmiu aniołów z siedmiu ostatecznemi już czaszami gniewu Bożego.
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem inny znak na niebie wielki i dziwny: siedmiu aniołów, mających siedm plag ostatecznych, ho przez me dokonanym został gniew Boży.
8.DĄBR.WUL.1973I ujrzałem drugi wielki i dziwny znak na niebie: siedmiu Aniołów mających siedem plag ostatecznych, bo przez nie dopełnił się gniew Boży.
9.DĄBR.GR.1961I ujrzałem drugi, wielki i dziwny znak na niebie: Siedmiu Aniołów, mających siedem plag ostatecznych, bo przez nie dopełnił się gniew Boży.
10.TYSIĄCL.WYD5I ujrzałem na niebie znak inny - wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga.
11.BRYTYJKAI widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny: siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży.
12.POZNAŃSKAPotem ujrzałem inny znak na niebie, wielki i godzien podziwu: Siedmiu aniołów trzymających siedem plag - tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boży.
13.WARSZ.PRASKAPotem ujrzałem na niebie inny znak, ogromny i bardzo dziwny. Oto siedmiu aniołów trzymało siedem plag zwanych ostatnimi, ponieważ w nich dopełnił się gniew Boży.
14.KALETAI widziałem inny cud na niebie wielki i dziwny, aniołów siedem mających plag siedem ostatecznych, iż przez nie skończona_jest zapalczywość Boża.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zobaczyłem też w Niebie wielki oraz wspaniały znak siedmiu aniołów mających siedem wielkich i ostatecznych ciosów; gdyż przez nie dokona się gniew Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa niebie spostrzegłem kolejny znak. Był ogromny i zdumiewający: siedmiu aniołów przytrzymywało siedem ostatnich klęsk. Wraz z nimi miał się dopełnić gniew Boga.
17.TOR.NOWE.PRZ.I zobaczyłem inny znak na niebie, wielki i dziwny: siedmiu aniołów, którzy mają siedem ostatnich plag, gdyż po nich zakończy się gniew Boga.