« Apok 15:2 Apokalipsa Jana 15:3 Apok 15:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I śpiewają pieśń Moiżesza sługi Bożego, i pieśń barankowę, mówiąc: Wielkie i dziwne sprawy twoje panie Boże wszechmocny. Sprawiedliwe i prawdziwe drogi twoje królu świętych.
2.WUJEK.1923I śpiewające pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankowę, mówiąc: Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie, Boże wszechmogący! sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, Królu wieków!
3.RAKOW.NTA śpiewali Pieśń Moyzesza sługi Bożego, i Pieśń barankowę, mówiąc: Wielkie i dziwne uczynki twoje, Panie Boże wszechmogący! sprawiedliwe i prawdziwe drogi twoje, Królu świętych!
4.GDAŃSKA.1881A śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, mówiąc: Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie Boże wszechmogący! sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych!
5.GDAŃSKA.2017I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Boga, i pieśń Baranka: Wielkie i zadziwiające są twoje dzieła, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są twoje drogi, o Królu świętych;
6.JACZEWSKIi śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka, wymawiając słowa: "Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie Boże Wszechmogący; sprawiedliwe i proste są drogi twoje królu wieków!
7.APOKALYPSIS.1905i śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń baranka, mówiąc: „Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie, Boże, wszechwładco; sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, królu świętych.
8.DĄBR.WUL.1973i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie Boże Wszechmogący! Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, o królu wieków!
9.DĄBR.GR.1961i śpiewając pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Wielkie i dziwne dzieła twoje, o Panie, Boże, Władco wszechrzeczy! Sprawiedliwe i proste drogi twoje, o Królu narodów!
10.TYSIĄCL.WYD5A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów!
11.BRYTYJKAI śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów;
12.POZNAŃSKAŚpiewają oni pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka: "Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże, Władco wszechrzeczy! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, Królu Narodów!
13.WARSZ.PRASKAI śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, oraz hymn na cześć Baranka: Wielkie są Twoje dzieła i przedziwne, Panie, Boże Wszechwładny! Twoje drogi pełne są sprawiedliwości i prawdy, Królu narodów!
14.KALETAA śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, mówiąc: Wielkie i dziwne [są] sprawy twoje, Panie, Boże wszechmogący! sprawiedliwe i prawdziwe [są] drogi twoje, [o] królu wieków!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I śpiewają pieśń Mojżesza sługi Boga, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i wspaniałe są Twoje dzieła, Panie Boże, Wszechwładco. Sprawiedliwe i godne zaufania są Twoje drogi, Królu świętych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Boga, oraz pieśń Baranka. Jej treść była następująca: Wielkie są Twoje dzieła, Panie, Boże Wszechmogący. Budzą one zdumienie. Sprawiedliwe i słuszne są Twoje drogi, Królu narodów.
17.TOR.NOWE.PRZ.I śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Boga, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są Twoje dzieła, Panie, Boże Wszechmogący! Sprawiedliwe i prawdziwe są Twoje drogi, o Królu świętych!