« 5Moj 27:11 5 Księga Mojżeszowa 27:12 5Moj 27:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Ci to staną ku bogosławieniu bożemu na gorze Garyzym, Jordan przejdąc: Symeon, Lewi, Judasz, Izachar, Jozef i Benijamin.
2.WUJEK.1923Ci staną na błogosławienie ludowi na górze Garyzym, przeprawiwszy się przez Jordan: Symeon, Lewi, Judas, Issachar, Józeph i Benjamin.
3.GDAŃSKA.1881Ci staną, aby błogosławili ludowi na górze Garyzym, gdy przejdziecie przez Jordan: Symeon, i Lewi, i Juda, i Isaschar, i Józef, i Benjamin.
4.GDAŃSKA.2017Oto ci, którzy staną, by błogosławić lud na górze Gerizim, gdy przeprawicie się przez Jordan: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin.
5.CYLKOWCi staną dla błogosławienia ludowi, na górze Geryzym gdy przeprawicie się za Jarden: Szymeon i Lewi, i Jehuda i Isachar, i Josef i Binjamin;
6.KRUSZYŃSKI"Gdy przejdziecie Jordan, ci staną na górze Garizim, aby błogosławić ludowi: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Benjamin.
7.MIESES„Ci staną, ażeby ludowi błogosławić, na Górze Gěrizzimie, gdyście [już] przekroczyli Jordan: Szymon, Lewi, Juda [Jěhūda], Isachar [Jissachar], Józef [Jōsēf] i Benjamin [Binjamin].
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy przekroczycie Jordan, staną na górze Garizim, by błogosławić lud: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin.
9.BRYTYJKAGdy przekroczycie Jordan, to na górze Garizim staną, ażeby błogosławić ludowi: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin.
10.POZNAŃSKA- Kiedy przejdziecie Jordan, te oto [pokolenia] staną na górze Garizim, by pobłogosławić ludowi: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin.
11.WARSZ.PRASKAGdy tylko przeprawicie się przez Jordan, wstąpią na górę Garizim, aby pobłogosławić lud, następujący mężowie: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy przeprawicie się za Jarden, ci staną na górze Geryzym w celu błogosławienia ludowi: Szymeon, Lewi, Jehuda, Issachar, Josef i Binjamin.
13.EIB.BIBLIA.2016Po waszej przeprawie przez Jordan, na górze Gerizim, do pobłogosławienia ludowi staną: Symeon i Lewi, Juda i Issachar oraz Józef i Beniamin.