« 5Moj 27:19 5 Księga Mojżeszowa 27:20 5Moj 27:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeklęty, ktoryż śpi z żoną otca swego i odkryje przykrycie łoża jego”, i rzecze wszystek lud: „Amen”.
2.WUJEK.1923Przeklęty, który śpi z żoną ojca swego i odkrywa przykrycie łóżka jego. I rzecze wszystek lud: Amen.
3.GDAŃSKA.1881Przeklęty, kto by obcował z żoną ojca swego, bo odkrył podołek ojca swego; i rzecze wszystek lud Amen.
4.GDAŃSKA.2017Przeklęty, kto obcuje z żoną swego ojca, bo odkrywa brzeg płaszcza swego ojca. A cały lud powie: Amen.
5.CYLKOW"Przeklęty, kto obcuje z żoną ojca swojego, - gdyż odkrył połę ojca swojego!" I powié wszystek lud: Amen.
6.KRUSZYŃSKIPrzeklęty niechaj będzie, kto śpi z żoną ojca swego, odkrywa bowiem przykrycie ojcowskie. A cały naród odpowie: Amen!
7.MIESES„Niech przeklętym będzie ten, kto legnie z żoną ojca swego, gdyż odsłonił połę ojca swego”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”.
8.TYSIĄCL.WYD5Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odkrywa brzeg płaszcza swojego ojca. A cały lud powie: Amen.
9.BRYTYJKAPrzeklęty, kto łączy się cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odsłonił połę płaszcza swego ojca. A cały lud powie: Amen.
10.POZNAŃSKA- Przeklęty, kto obcuje z żoną swego ojca, gdyż odkrywa posłanie ojca swego. A cały lud odpowie: Amen.
11.WARSZ.PRASKANiech będzie przeklęty każdy, kto zbliża się do żony swego ojca, odkrywając w ten sposób jego nagość! A cały lud odpowie: Amen!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeklęty każdy, kto obcuje z żoną swojego ojca, gdyż odkrył połę swojego ojca. A cały lud powie: Amen.
13.EIB.BIBLIA.2016Przeklęty, kto podejmie współżycie z żoną swojego ojca, odsłaniając w ten sposób połę jego szaty. A cały lud potwierdzi: Amen!