« 5Moj 27:20 5 Księga Mojżeszowa 27:21 5Moj 27:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Przeklęty, jenże śpi z ktorymżekoli dobytczęciem”, i odpowie wszystek lud: „Amen”.
2.WUJEK.1923Przeklęty, który nierząd płodzi z wszelakiem bydlęciem. I rzecze wszystek lud: Amen.
3.GDAŃSKA.1881Przeklęty, któryby obcował z jakiemkolwiek bydlęciem; i rzecze wszystek lud Amen.
4.GDAŃSKA.2017Przeklęty, kto obcuje z jakimkolwiek zwierzęciem. A cały lud powie: Amen.
5.CYLKOW"Przeklęty, kto obcuje z jakiemkolwiek bydlęciem!" I powié wszystek lud: Amen.
6.KRUSZYŃSKIPrzeklęty niechaj będzie, kto ma stosunek z jakiemkolwiek zwierzęciem. A cały naród odpowie: Amen!
7.MIESES„Niech przeklętym będzie ten, kto legnie z zwierzęciem wszelkiem”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”.
8.TYSIĄCL.WYD5Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem. A cały lud powie: Amen.
9.BRYTYJKAPrzeklęty, kto łączy się cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem. A cały lud powie: Amen.
10.POZNAŃSKA- Przeklęty, kto obcuje z jakimkolwiek zwierzęciem. A cały lud odpowie: Amen.
11.WARSZ.PRASKANiech będzie przeklęty każdy, kto współżyje z jakimkolwiek zwierzęciem! A cały lud odpowie: Amen!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeklęty każdy, kto obcuje z jakimkolwiek bydlęciem. A cały lud powie: Amen.
13.EIB.BIBLIA.2016Przeklęty, kto podejmie współżycie z jakimkolwiek zwierzęciem. A cały lud potwierdzi: Amen!