« 5Moj 27:22 5 Księga Mojżeszowa 27:23 5Moj 27:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeklęty, ktoż śpi se ćcią swą”, i rzecze wszystek lud: „Amen”.
2.WUJEK.1923Przeklęty, który śpi z świekrą swoją. I rzecze wszystek lud: Amen.
3.GDAŃSKA.1881Przeklęty, któryby obcował z świekrą swoją; i rzecze wszystek lud Amen.
4.GDAŃSKA.2017Przeklęty, kto obcuje ze swoją teściową. A cały lud powie: Amen.
5.CYLKOW"Przeklęty, kto obcuje z świekrą swoją!" I powié wszystek lud: Amen.
6.KRUSZYŃSKIPrzeklęty niechaj będzie, kto śpi ze swoją teściową. A cały naród odpowie: Amen!
7.MIESES„Niech przeklętym będzie ten, kto legnie z teściową swoją”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”.
8.TYSIĄCL.WYD5Przeklęty, kto obcuje tak ze swoją teściową. A cały lud powie: Amen.
9.BRYTYJKAPrzeklęty, kto łączy się cieleśnie ze swoją teściową. A cały lud powie: Amen.
10.POZNAŃSKA- Przeklęty, kto obcuje ze swoją teściową. A cały lud odpowie: Amen.
11.WARSZ.PRASKANiech będzie przeklęty każdy, kto współżyje z matką własnej żony! A cały lud odpowie: Amen!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeklęty każdy, kto obcuje ze swoją teściową. A cały lud powie: Amen.
13.EIB.BIBLIA.2016Przeklęty, kto podejmie współżycie ze swoją teściową. A cały lud potwierdzi: Amen!