« 5Moj 27:8 5 Księga Mojżeszowa 27:9 5Moj 27:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekli są Mojżesz i książęta Lewi pokolenia ku wszemu Israhel: „Bacz a słysz, Israhel! Dziś uczynion [n]jeś lud Pana Boga twego,
2.WUJEK.1923I rzekli Mojżesz i kapłani z rodu Lewitskiego do wszystkiego Izraela: Pilnuj a słuchaj, Izraelu: dzisiaj zostałeś ludem Pana, Boga twego:
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Mojżesz i kapłani Lewitowie do wszystkiego Izraela mówiąc: Pilnuj a słuchaj, Izraelu! dziś stałeś się ludem Pana, Boga twego.
4.GDAŃSKA.2017Potem Mojżesz i kapłani Lewici powiedzieli do całego Izraela: Milcz i słuchaj, Izraelu. Dziś stałeś się ludem PANA, swego Boga.
5.CYLKOWI przemówił Mojżesz, i kapłani Lewici do całego Israela, i rzekli: "Uważaj i słuchaj, Israelu! dnia dzisiejszego stałeś się ludem Wiekuistemu, Bogu twojemu;
6.KRUSZYŃSKIMojżesz i kapłani lewiccy przemówili do Izraela, głosząc: "Zamilknij i słuchaj, o Izraelu! W dniu dzisiejszym stałeś się narodem Jahwe, Boga twego.
7.MIESESWówczas rzekł Mojżesz, oraz kapłanie-Lewici [z pokolenia Lewiego] do wszystkich [Synów] Izraela, mówiąc: „Uważaj, słuchaj, Izraelu! W dniu dzisiejszym stałeś się ludem [przynależnym, poświęconym] Bogu twojemu Wiekuistemu.
8.TYSIĄCL.WYD5Potem Mojżesz i kapłani-lewici rzekli do całego Izraela te słowa: Zamilknij, Izraelu, i słuchaj! W dniu dzisiejszym stałeś się narodem Pana, Boga swego.
9.BRYTYJKAPrzemówił tedy Mojżesz i kapłani Lewici do całego Izraela tymi słowy: Zamilknij i słuchaj, Izraelu! W dniu dzisiejszym stałeś się ludem Pana, Boga twego.
10.POZNAŃSKAWraz z kapłanami-Lewitami przemówił potem Mojżesz do całego Izraela: - Izraelu, posłuchaj w milczeniu! Dzisiaj oto stałeś się ludem Jahwe, twego Boga.
11.WARSZ.PRASKAI tak przemawiali do całego Izraela Mojżesz i kapłani – lewici: Ucisz się, Izraelu, i posłuchaj! Dziś staliście się ludem Jahwe, waszego Boga!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc do całego Israela przemówił Mojżesz oraz kapłani – Lewici, mówiąc: Uważaj i słuchaj Israelu! Dzisiejszego dnia stałeś się ludem dla WIEKUISTEGO, twojego Boga.
13.EIB.BIBLIA.2016Następnie Mojżesz wraz z kapłanami Lewitami przemówił do całego Izraela tymi słowy: Zamilknij i słuchaj, Izraelu! W dniu dzisiejszym stałeś się ludem PANA, twojego Boga!