« Łuk 17:9 Ewangelia Łukasza 17:10 Łuk 17:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak i wy gdy uczynicie wszytko co wam roskazano, mówcie: Niewolnicy niepożyteczni jesteśmy, cośmy byli dłużni czynić, uczyniliśmy.
2.WUJEK.1923Nie zda mi się. Także i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: Słudzy nieużyteczni jesteśmy, cośmy byli winni uczynić, uczyniliśmy.
3.RAKOW.NTTakże i wy gdybyście uczynili wszytkie rzeczy które wam są rozrządzone, mówcie: Iż niewolnicy nieużyteczni jesteśmy; bo cośmy byli winni uczynić, uczyniliśmy.
4.GDAŃSKA.1881Także i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: Słudzy nieużyteczni jesteśmy, bo cośmy byli powinni uczynić, uczyniliśmy.
5.GDAŃSKA.2017Także i wy, gdy zrobicie wszystko, co wam nakazano, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy. Zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić.
6.SZCZEPAŃSKITak i wy: gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: Słudzyśmy nieużyteczni; cośmy winni byli uczynić, spełniliśmy.
7.MARIAWICITakże i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: Słudzy nieużyteczni jesteśmy, cośmy byli powinni uczynić, tośmy uczynili.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tak samo i wy postępujcie: jeżeliście wszystko wykonali, co wam zlecono, mówcie: sługami jesteśmy niezasłużonymi, wszak uczyniliśmy tylko to, co było naszym obowiązkiem”.
9.GRZYM1936Nie sądzę. Tak samo i wy, kiedy wypełnicie, co wam rozkazano, mówcie: Słudzy jesteśmy nieużyteczni, cośmy mieli uczynić, uczyniliśmy.
10.DĄBR.WUL.1973Nie sądzę. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: Słudzy my nieużyteczni, cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy.
11.DĄBR.GR.1961Tak i wy: gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: Słudzy my nieużyteczni, cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy.
12.TYSIĄCL.WYD5Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.
13.BRYTYJKATak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy.
14.POZNAŃSKATak i wy, kiedy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: Jesteśmy nieużytecznymi sługami, zrobiliśmy co trzeba było zrobić.
15.WARSZ.PRASKATak też i wy, gdy czynicie to wszystko, co wam nakazano, mówcie sobie: Jesteśmy sługami nieużytecznymi. Zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam nakazano, mówcie: Jesteśmy bezużytecznymi sługami, ponieważ co byliśmy winni zrobić zrobiliśmy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTak i wy, gdy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: Jesteśmy marnymi sługami, wykonaliśmy to, co było naszą powinnością.
18.TOR.PRZ.Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, gdyż to, co było naszą powinnością, uczyniliśmy.”