« Łuk 17:17 Ewangelia Łukasza 17:18 Łuk 17:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie naleźli się którzyby się wrócili dać sławę Bogu, tylko cudzoziemiec ten.
2.WUJEK.1923Nie jest naleziony, któryby się wrócił, a dał Bogu chwałę, jedno ten cudzoziemiec?
3.RAKOW.NTNie nalezieni są którzyby się wrócili dać Bogu chwałę, jedno cudzoziemiec ten?
4.GDAŃSKA.1881Nie znaleźli się, aby się wrócili, i dali chwałę Bogu, jedno ten cudzoziemiec?
5.GDAŃSKA.2017Nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec.
6.SZCZEPAŃSKIŻaden więc z nich nie wrócił się, by chwałę oddać Bogu, z wyjątkiem tego cudzoziemca?
7.MARIAWICINie znalazł się żaden z nich, któryby się wrócił i dał chwałę Bogu, jedno ten cudzoziemiec?
8.BIESZK.ŁUK.1931Ani jeden z nich nie wrócił, by podziękować Bogu i oddać mu cześć i chwałę, jeno ten oto cudzoziemiec?”.
9.GRZYM1936Nie znalazł się żaden, któryby się wrócił i dał chwałę Bogu prócz tego cudzoziemca?
10.DĄBR.WUL.1973Nie znalazł się nikt, kto by wrócił i dał chwałę Bogu, jeno ten cudzoziemiec.
11.DĄBR.GR.1961Nie znalazł się nikt, kto by wrócił i dał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec.
12.TYSIĄCL.WYD5Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?
13.BRYTYJKACzyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?
14.POZNAŃSKAŻaden nie wrócił, aby uwielbić Boga, tylko ten cudzoziemiec?
15.WARSZ.PRASKANie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie odkryli tego, by wrócić i oddać chwałę Bogu; lecz tylko ten cudzoziemiec?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec?
18.TOR.PRZ.Czy nie znalazł się żaden, kto wróciłby i dał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?”