« Łuk 17:18 Ewangelia Łukasza 17:19 Łuk 17:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł mu: Wstawszy idź, wiara twoja uzdrowiła cię.
2.WUJEK.1923I rzekł mu: Wstań, idź; bo wiara twoja ciebie uzdrowiła.
3.RAKOW.NTI rzekł mu: Wstawszy idź; wiara twa zachowała cię.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mu: Wstań, idź, wiara twoja ciebie uzdrowiła.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do niego: Wstań, idź! Twoja wiara cię uzdrowiła.
6.SZCZEPAŃSKIDo niego zaś przemówił: Wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię!
7.MARIAWICII rzekł mu: Wstań, idź, bo wiara twoja cię uzdrowiła.
8.BIESZK.ŁUK.1931Jemu przeto rzekł: „Wstań i idź! Wiara twoja uzdrowiła ciebie”.
9.GRZYM1936I rzekł mu: Wstań i idź; wiara twoja uzdrowiła ciebie.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł mu: Wstań, idź, bo wiara twoja uzdrowiła cię.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię.
12.TYSIĄCL.WYD5Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
13.BRYTYJKAI rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię.
14.POZNAŃSKAA jemu powiedział: - Wstań, idź, wiara twoja cię uzdrowiła.
15.WARSZ.PRASKAA do niego powiedział: Wstań i idź! Uzdrowiła cię twoja wiara.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto mu powiedział: Wstań, idź; twoja wiara cię uzdrowiła.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie powiedział do niego: Wstań i idź! Twoja wiara cię ocaliła.
18.TOR.PRZ.I powiedział mu: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.”