« Łuk 17:30 Ewangelia Łukasza 17:31 Łuk 17:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W on dzień, kto będzie na dachu, a naczynia jego wdomu, niech nie zstąpi wziąć je. A kto na polu, takież niech się nie wraca do tego co na zadzie.
2.WUJEK.1923Onéj godziny kto będzie na dachu, a naczynie jego w domu, niechaj nie schodzi brać je, a kto na polu, niech się także nazad nie wraca.
3.RAKOW.NTOnego to dnia kto będzie na dachu, a naczynia jego w domu, niech nie sstępuje brać ich; a kto na roli, także niech się nie wraca do tych rzeczy które są po zad.
4.GDAŃSKA.1881Onegoż dnia, byłliby kto na dachu, a naczynia jego w domu, niech nie zstępuje, aby je pobrał; a kto na roli, niech się także nie wraca do tego, co jest pozad.
5.GDAŃSKA.2017Tego dnia, jeśli ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać, a kto będzie na polu, niech również nie wraca.
6.SZCZEPAŃSKIW dniu owym, kto będzie na tarasie domu, a jego sprzęty w mieszkaniu, niechaj nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech się również wstecz nie wraca.
7.MARIAWICIOnej godziny, kto będzie na dachu, a sprzęty jego w domu, niechaj nie schodzi brać je. A kto będzie na roli, także niech się nazad nie wraca:
8.BIESZK.ŁUK.1931Ktokolwiek onego dnia będzie na dachu, sprzęty swe mając w domu, ten niech nie schodzi po nie; a kto na polu będzie, niech również nie wraca do domu swego.
9.GRZYM1936Kto wtedy będzie na dachu a sprzęty będzie miał w domu, niechaj po nie nie schodzi; kto będzie na polu, niech się już nie wraca.
10.DĄBR.WUL.1973A kto by onej godziny był na dachu, a sprzęty jego w domu, niechaj nie zstępuje, aby je zabrać; a kto na polu, niech się także nie wraca.
11.DĄBR.GR.1961Kto by owego dnia był na dachu, a sprzęty jego w domu, niech nie zstępuje, aby je zabrać; a kto na polu niech także nie wraca.
12.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie.
13.BRYTYJKAJeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać; a kto będzie na polu, podobnie, niechaj nie wraca.
14.POZNAŃSKAKto będzie wtedy na dachu, a swoje rzeczy będzie miał w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać, a kto będzie na polu, także niech się nie wraca.
15.WARSZ.PRASKAGdy ktoś będzie się znajdował w owym czasie na dachu, mając jeszcze swoje rzeczy wewnątrz domu, niech nie wraca, żeby je zabrać. Podobnie też gdy ktoś będzie się znajdował na polu niech nie wraca.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego sprzęty w domu, niech nie schodzi je zabrać. A kto w polu, także niech nie zawraca do tyłu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli wówczas ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi na dół, aby je zabrać. Kto będzie na polu, podobnie - niech nie wraca.
18.TOR.PRZ.W tym dniu, kto będzie na tarasie, a rzeczy jego w domu, niech nie zstępuje, aby je zabrać; a kto na polu, podobnie niech nie wraca.