« Łuk 17:32 Ewangelia Łukasza 17:33 Łuk 17:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ktoby szukał duszę swą zachować, straci ją, a ktoby utracił ją, ożywi ją.
2.WUJEK.1923Ktoby się kolwiek starał zachować duszę swą, straci ją: a ktokolwiekby ją utracił, ożywi ją.
3.RAKOW.NTKtobykolwiek szukał duszę swą zachować, straci ją; a ktokolwiekby stracił ją, żywą uczyni ją.
4.GDAŃSKA.1881Ktobykolwiek chciał zachować duszę swoję, straci ją; a kto by ją kolwiek stracił, ożywi ją.
5.GDAŃSKA.2017Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je.
6.SZCZEPAŃSKIKtoby usiłował duszę swą zachować, straci ją; a ktoby {ją} stracił, ożywi ją.
7.MARIAWICIKtokolwiek będzie się starał zachować duszę swoją, straci ją; a ktokolwiek ją straci, ożywi ją.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ktokolwiekby się starał zachować życie, straci je! a ktokolwiekby życie utracił, otrzyma prawdziwe życie wieczne.
9.GRZYM1936Kto będzie się starał ratować życie swoje, straci je, a kto je narazi, zachowa.
10.DĄBR.WUL.1973Ktokolwiek by usiłował życie swe zachować, straci je, a kto by je stracił, odzyska je.
11.DĄBR.GR.1961Ktobykolwiek usiłował życie swe troskliwie zachować, straci je, a kto by je stracił, odzyska je.
12.TYSIĄCL.WYD5Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
13.BRYTYJKATen, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je.
14.POZNAŃSKAKto by starał się zachować swoje życie, ten je straci, a kto je straci, ten je zachowa.
15.WARSZ.PRASKAKtokolwiek usiłuje ocalić swoje życie, straci je; ten zaś, kto by je stracił, znów będzie żył.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ktoś będzie pragnął zachować swoje życie straci je; zaś kto by je stracił zachowa je do życia.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy, kto będzie próbował uchronić swoją duszę, straci ją, a kto ją straci, zachowa ją przy życiu.
18.TOR.PRZ.Kto chce duszę swoją zachować, straci ją; a kto ją straci, zachowa ją przy życiu.