« Łuk 17:33 Ewangelia Łukasza 17:34 Łuk 17:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówię wam wtę noc będzie dwoje na łożu jednem, jeden pochwycon będzie, a drugi zostawion.
2.WUJEK.1923Powiadam wam: Onéj nocy będą dwaj na jednem łożu: jednego wezmą, a drugiego zostawią.
3.RAKOW.NTMówię wam: Onej nocy będą dwa na łożu jednym; jeden wzięt będzie, a drugi zostawiony będzie;
4.GDAŃSKA.1881Powiadam wam: Onej nocy będą dwaj na jednem łożu; jeden wzięty będzie, a drugi zostawiony.
5.GDAŃSKA.2017Mówię wam: Tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
6.SZCZEPAŃSKIPowiadam wam: owej nocy będą dwaj na jednem łożu: jednego wezmą, a drugiego zostawią.
7.MARIAWICIPowiadam wam, onej nocy będą dwoje na jednem łożu: jedno wezmą, a drugie zostawią.
8.BIESZK.ŁUK.1931Powiadam wam: w onej nocy z dwóch spoczywających na jednem łożu, jednego wezmą na zbawienie, a drugiego zostawią na potępienie.
9.GRZYM1936Powiadam wam: owej nocy dwóch będzie w jednem łóżku: jednego wezmą a drugiego zostawią.
10.DĄBR.WUL.1973Powiadam wam: Nocy tej będzie dwóch na jednym łożu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony:
11.DĄBR.GR.1961Powiadam wam: Nocy tej będzie dwóch na jednym łożu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony;
12.TYSIĄCL.WYD5Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
13.BRYTYJKAPowiadam wam: Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony.
14.POZNAŃSKAPowiadam wam: tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu i jeden będzie zabrany, a drugi zostanie.
15.WARSZ.PRASKAMówię wam, że nocy owej będą dwaj na tym samym posłaniu: jeden będzie zabrany, a drugi zostanie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiadam wam: Owej nocy dwaj będą na jednym łożu; jeden zostanie wzięty do siebie, a drugi zostanie pominięty.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię wam: Tej nocy dwaj będą na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony.
18.TOR.PRZ.Mówię wam: Tej nocy będzie dwóch na jednym łożu; jeden zostanie zabrany, a drugi zostanie pozostawiony.