« Łuk 17:5 Ewangelia Łukasza 17:6 Łuk 17:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak pan: Jeślibyście mieli wiarę jako ziarno gorczyce, a mówilibyściesykaminowi temu, wykorzeń się a wsadź się w morzu, posłuchałby was.
2.WUJEK.1923A Pan rzekł: Jeźlibyście mieli wiarę jako ziarno gorczyczne, rzeczecie temu drzewu morwowemu: Wykorzeń się a przesadź się w morze, a usłucha was.
3.RAKOW.NTA Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę jako ziarno gorczyczne, mówilibyście Sykaminowi temu: Wykorzeń się, a wsadź się w morzu, i usłuchałby was.
4.GDAŃSKA.1881A Pan rzekł: Jeźlibyście mieli wiarę jako ziarno gorczyczne, a rzeklibyście temu drzewu leśnej figi: Wyrwij się z korzenia, a wsadź się w morzu, usłuchałoby was.
5.GDAŃSKA.2017A Pan odpowiedział: Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzielibyście temu drzewu morwy: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się do morza, usłuchałoby was.
6.SZCZEPAŃSKIPan zaś odpowiedział: Gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, moglibyście rzec do tej morwy: Wyrwij się z korzeniem, i zasadź się w morzu; - a napewno byłaby wam posłuszna.
7.MARIAWICIA Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę jako ziarno gorczyczne, i rzeklibyście temu drzewu morwowemu: Wykorzeń się i przesadź się w morze, – usłuchałoby was.
8.BIESZK.ŁUK.1931Odpowiedział im na to Pan: „Gdybyście mieli wiarę, choćby tak małą tylko, jak ziarno gorczyczne, moglibyście rozkazać temu tu drzewu morwowemu: Precz stąd, a zakorzeń się w morzu – zaiste, usłuchałoby was”.
9.GRZYM1936A Pan im rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne a powiedzielibyście, tej morwie: Wyjdź z korzeniami i przesadź się w morze, stałoby się wam.
10.DĄBR.WUL.1973A Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jako ziarnko gorczycy, powiedzielibyście temu drzewu morwowemu: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a usłuchałoby was.
11.DĄBR.GR.1961A Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę wielkości ziarnka gorczycy, powiedzielibyście temu drzewu morwowemu: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a usłuchałoby was.
12.TYSIĄCL.WYD5Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna.
13.BRYTYJKAA Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was.
14.POZNAŃSKAPan zaś rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy i powiedzieli tej morwie: Wyrwij się z korzeniami i przesadź się w morze - będzie wam posłuszna.
15.WARSZ.PRASKAA Pan odpowiedział: Jeżeli będziecie mieli wiarę nawet taką tylko, jak ziarnko gorczycy, to gdy powiecie temu oto drzewu sykomory, żeby wyszło stąd z korzeniami i przeniosło się do morza, to was usłucha.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Pan powiedział: Jeśli macie wiarę jak ziarno gorczycy i powiecie temu drzewu morwowemu: Wyrwij się z korzeniami i zasadź się przy morzu; także byłoby wam posłuszne.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPan zaś odpowiedział: Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, moglibyście powiedzieć tej morwie: Wyrwij się z korzeniami i zasadź w morzu - a ona usłuchałaby was.
18.TOR.PRZ.A Pan powiedział: „Jeśli mielibyście wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedzieli temu drzewu czarnej morwy: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałoby was.