« Łuk 17:6 Ewangelia Łukasza 17:7 Łuk 17:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A kto z was mając niewolnika orzącego albo pasącego, który przychodzącemu z pola rzecze wnet, przyszedszy usiądź?
2.WUJEK.1923A któż z was mający sługę orzącego albo paszącego, który, gdyby się z pola wrócił, rzekłby mu zaraz: Pójdź, siądź do stołu?
3.RAKOW.NTI któż z was jest coby niewolnika miał orzącego abo pasącego, który, gdyby się z rolej wrócił, rzecze mu wnet: Przystąpiwszy usiądź.
4.GDAŃSKA.1881I któż z was jest, co by miał sługę orzącego albo pasącego, który gdyby się wrócił, zaraz by mu rzekł: Pójdź, a usiądź za stół?
5.GDAŃSKA.2017Kto z was, mając sługę, który orze albo pasie, powie mu, gdy wróci z pola: Chodź i usiądź za stołem?
6.SZCZEPAŃSKIA któż z was, mając sługę oracza lub pasterza, powie mu, gdy wraca z pola: Chodź zaraz, zajmij miejsce u stołu?
7.MARIAWICII któż z was, mając sługę orzącego albo pasącego, któremu, gdyby się wrócił z pola, rzekłby: Pójdź zaraz i siądź do stołu;
8.BIESZK.ŁUK.1931„Któż z was, tak mówił Jezus dalej, mając sługę czy to oracza, czy pasterza, powie mu, gdy wraca z pola: Chodź szybko i siadaj do stołu?
9.GRZYM1936Kto z was mając sługę do orki lub bydła, powie mu, ledwie wróci z pola: Idź jeść?
10.DĄBR.WUL.1973A któż z was, mający sługę oracza lub pasterza, powie mu, gdy ten wróci z pola: Pójdź zaraz i siądź do stołu.
11.DĄBR.GR.1961A któż z was, mający sługę oracza lub pasterza, powie mu, kiedy ten wróci z pola: Pójdź zaraz i siądź u stołu.
12.TYSIĄCL.WYD5Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź zaraz i siądź do stołu?
13.BRYTYJKAKto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola: Chodź zaraz i zasiądź do stołu?
14.POZNAŃSKACzy kto z was powie swojemu słudze, który orze lub pasie i zszedł z pola do domu: Siadaj zaraz do stołu?
15.WARSZ.PRASKAJeśli ktoś z was ma sługę zajmującego się orką lub pilnowaniem stada, to gdy ten wróci z pola, czy mówi do niego: Chodź szybko i siadaj do stołu?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kto z was, mając sługę, co orze, albo pasie, kiedy wróci z pola zaraz mu powie: Gdy przyjdziesz, połóż się u stołu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKto z was, mając sługę zajętego przy orce lub wypasie, powie mu, gdy ten wróci z pola: Wejdź i zaraz siadaj do stołu?
18.TOR.PRZ.A kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu zaraz, gdy wróci z pola: Przyjdź i spocznij przy stole ?