« Hiob 28:19 Księga Hioba 28:20 Hiob 28:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zkądże tedy mądrość pochodzi? i które jest miejsce rozumu?
2.GDAŃSKA.1881Skądże tedy mądrość pochodzi? albo gdzie jest miejsce rozumu?
3.GDAŃSKA.2017Skąd więc mądrość pochodzi? I gdzie znajduje się miejsce rozumu?
4.CYLKOWMądrość tedy zkąd ona przychodzi, a gdzież miejsce poznania?
5.KRUSZYŃSKISkąd więc pochodzi mądrość? Gdzie jest miejsce wiedzy?
6.TYSIĄCL.WYD5Skąd więc pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy?
7.BRYTYJKASkąd więc bierze się mądrość I gdzie jest miejsce rozumu?
8.POZNAŃSKASkądże więc mądrość pochodzi i gdzie jest kolebka wiedzy?
9.WARSZ.PRASKAGdzież więc można znaleźć mądrość? Gdzie są przybytki wiedzy?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mądrość – skąd ona przychodzi i gdzie jest miejsce poznania?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMądrość zatem - skąd się ona bierze? I gdzie mieści się siedziba rozumu?