« Hiob 28:20 Księga Hioba 28:21 Hiob 28:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Skryta jest od oczu wszystkich żywiących: ptacy téż niebiescy nie wiedzą o niéj.
2.GDAŃSKA.1881Gdyż zakryta jest od oczu wszystkich żyjących, i przed ptastwem niebieskim zatajona jest.
3.GDAŃSKA.2017Przecież jest zakryta dla oczu wszystkich żyjących i utajona przed ptactwem niebieskim.
4.CYLKOWZakryta jest od oczu wszystkich żyjących, a przed ptactwem nieba utajona.
5.KRUSZYŃSKIJest ona ukryta przed oczyma wszystkich żyjących, i przed ptactwem niebieskim się tai.
6.TYSIĄCL.WYD5Zakryta dla oczu wszystkich, co żyją, i ptakom podniebnym nie znana.
7.BRYTYJKAZakryta jest przed oczyma wszystkich żyjącychi zatajona przed ptactwem niebieskim.
8.POZNAŃSKAZakryta jest dla oczu wszystkich żyjących i przed ptactwem niebieskim utajona.
9.WARSZ.PRASKAUkryte starannie przed oczyma żyjących i zasłonięte przed niebieskim ptactwem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zakryta jest przed oczami wszystkich żyjących i utajona przed ptactwem nieba.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOczy żyjących jej nie wyśledzą i zakryta jest przed ptactwem niebios.