« Hiob 28:24 Księga Hioba 28:25 Hiob 28:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który uczynił wiatrom wagę i wody zawiesił pod miarą.
2.GDAŃSKA.1881Wiatrom uczynił wagę, a wody odważył pod miarą.
3.GDAŃSKA.2017Określił wagę wiatrom i odważył miarą wody.
4.CYLKOWGdy nadał wiatrowi wagę, a wody urządzał miarą;
5.KRUSZYŃSKIGdy wiatrom wyznacza wagę, a wody umieszcza na szali,
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy wagę wiatru ustalał, wodom miarę określał,
7.BRYTYJKAGdy nadawał wiatrowi wagę i mierzył pojemność wód,
8.POZNAŃSKAGdy wiatrom ich siłę wyznaczał i wodom granice zakreślał,
9.WARSZ.PRASKAKiedy wichrom udzielał ich siły i wodom wyznaczał granice,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy nadał wiatrowi wagę, a wody urządzał miarą;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy określał wagę dla wiatru i wyznaczał miarę dla wód,