« Hiob 28:27 Księga Hioba 28:28 Hiob 29:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł człowiekowi: Oto bojaźń Pańska, ta jest mądrość, a warować się złego, rozum.
2.GDAŃSKA.1881Ale człowiekowi rzekł: Oto bojaźń Pańska jest mądrością, a warować się złego, jest rozumem.
3.GDAŃSKA.2017A do człowieka powiedział: Oto bojaźń Pana, ona jest mądrością, a odstąpienie od zła jest rozumem.
4.CYLKOWI oświadczył człowiekowi: Oto bojaźń Boża jest prawdziwą mądrością, a wymijanie złego rozumem!
5.KRUSZYŃSKII rzecze do człowieka: Bojaźń Pańska, oto mądrość; unikanie zła - oto wiedza.
6.TYSIĄCL.WYD5A do człowieka powiedział: Bojaźń Boża - zaiste mądrością, roztropnością zaś - zła unikanie.
7.BRYTYJKAI rzekł do człowieka: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem.
8.POZNAŃSKAPotem rzekł do człowieka: "Mądrością jest bojaźń Boża, a unikanie zła rozumem".
9.WARSZ.PRASKAA do człowieka powiedział: Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem oświadczył człowiekowi: Oto bojaźń Pana jest prawdziwą mądrością, a omijanie złego – rozumem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITi powiedział człowiekowi tak: Mądrość to bojaźń Pana; rozum to unikanie zła.