« Hiob 28:4 Księga Hioba 28:5 Hiob 28:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ziemia, z któréj się rodził chleb na swem miejscu, od ognia podwrócona jest.
2.GDAŃSKA.1881Z ziemi wychodzi chleb, chociaż pod nią coś różnego, podobnego ogniowi.
3.GDAŃSKA.2017Z ziemi pochodzi chleb, lecz pod nią zamienia się jakby w ogień.
4.CYLKOWZ ziemi wychodzi chleb, ale pod nią burzy się jak ogień.
5.KRUSZYŃSKIZiemia, z której chleb pochodzi, jest jakby ogniem od wnętrza wywrócona.
6.TYSIĄCL.WYD5Ziemię, skąd chleb pochodzi, od dna pustoszą jak ogniem.
7.BRYTYJKAZ ziemi pochodzi chleb, lecz w głębi jest ona rozgrzebana jakby przez ogień,
8.POZNAŃSKAZiemię, z której chleb się rodzi, wstrząsają od wewnątrz jak ogniem.
9.WARSZ.PRASKAZiemia, z której chleb pochodzi, w swoich głębinach jest niszczona ogniem,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z ziemi wychodzi chleb, ale pod nią burzy się ogień.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOto i ziemia - na niej rodzi się chleb, ale pod swą powierzchnią płonie niczym ogień.
12.TOR.PRZ.2023Ziemia – z niej pochodzi chleb, lecz pod nią zamieniana jest jakby w ogień.