« Hiob 28:6 Księga Hioba 28:7 Hiob 28:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ścieżki ptak nie widział, ani na nie pojrzało oko sępowe.
2.GDAŃSKA.1881A tej ścieszki ani ptak nie wie, ani jej widzało oko sępie.
3.GDAŃSKA.2017Ścieżki do nich nie zna ptak ani nie widziało jej oko sępa.
4.CYLKOWAle onej ścieżki (do mądrości) nie zna ptak drapieżny ani wypatrzyło jej oko krogulcze.
5.KRUSZYŃSKIŚcieżki tej ani ptak nie zna, nie widziało jej ani oko sępa.
6.TYSIĄCL.WYD5Drapieżny ptak nie zna tam ścieżki, nie widzi jej oko sokoła;
7.BRYTYJKAŚcieżki do niej nie zna sępi nie wypatrzyło jej oko sokoła.
8.POZNAŃSKAPtak drapieżny tej ścieżki nie zna i nie dojrzało jej nawet oko sępa.
9.WARSZ.PRASKANie trafi tam żaden ptak drapieżny, nie dostrzega jej bystre oko sępa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ścieżki do tego nie zna drapieżny ptak, ani jej nie wypatrzyło oko krogulca.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITŚcieżki do tych skarbów nie zna nawet sęp, nie znajduje jej oko sokoła.
12.TOR.PRZ.2023Ścieżki do niej nie zna sęp i nie wypatrzyło jej oko sokoła.