« Hiob 22:10 Księga Hioba 22:11 Hiob 22:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I mniemałeś, żeś nie miał oglądać ciemności, ani uciśnion być gwałtem wód wzbierających.
2.GDAŃSKA.1881Albo cię ogarnęły ciemności, iż nie widzisz? a wielkości wód okryły cię.
3.GDAŃSKA.2017Lub ogarnęła cię ciemność, bo nie widzisz, a wezbrane wody okryły cię.
4.CYLKOWAlboż nie widzisz wciąż jeszcze wskutek ciemności i powodzi wód, która cię okrywa?
5.KRUSZYŃSKIalbo ciemności, że nie widzisz, i wylanie wód cię. okryło.
6.TYSIĄCL.WYD5lub nie dostrzegasz ciemności i potopu, który cię zalewa.
7.BRYTYJKATwoje światło przyćmiło się, tak że nie widzisz; a fale wód okrywają cię.
8.POZNAŃSKATwoje światło się zaćmiło, nie widzisz już, a wezbrana woda cię zalewa.
9.WARSZ.PRASKACiemności cię ogarniają, w których nic nie widzisz, zalewają cię wody potopu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wciąż nie widzisz wskutek ciemności oraz powodzi wód, która cię okrywa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNic nie widzisz z powodu ciemności i walą się na ciebie masy wód.