« Hiob 22:1 Księga Hioba 22:2 Hiob 22:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali człowiek może być przyrównan Bogu, choćby był nauki doskonałéj?
2.GDAŃSKA.1881Izali Bogu człowiek może być pożytecznym? raczej pożyteczny jest sam sobie, mądrze się sprawując.
3.GDAŃSKA.2017Czy człowiek może być użyteczny dla Boga? Mądry jest raczej użyteczny dla samego siebie.
4.CYLKOWAzali Bogu świadczy przysługę człowiek? wszak raczej samemu sobie służy rozumny.
5.KRUSZYŃSKICzyż człowiek może być Bogu użytecznym? Mądry jest tylko sobie użytecznym.
6.TYSIĄCL.WYD5Czy Bogu człowiek przynosi korzyść? To sobie korzyść przynosi mędrzec.
7.BRYTYJKACzy człowiek może być przydatny Bogu? Rozumny jest raczej samemu sobie przydatny.
8.POZNAŃSKACzy człowiek może pomóc Bogu? Tylko sobie samemu mędrzec pomaga.
9.WARSZ.PRASKACzy człowiek jest na coś potrzebny Bogu? Mądrość samemu człowiekowi służy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy człowiek świadczy przysługę Bogu? Przecież rozumny raczej służy samemu sobie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy Bóg z człowieka ma jakiś pożytek? Rozumny raczej przysparza zysków sobie.